האדון טורס

עמוד:226

האדון טורס אני כותב רשימה זו בשמי שלי — דעתו של אדם פרטי . אני מנצל את הכנסת האורחים של "ראזסוויט , " משום ש"ראזסוויט" הוא ביטאון יהודי בשפה הרוסית היוצא לאור בפאריס , ועניינו של שווארצבארד - יתברר בבית דין בפאריס והוא נוגע בראש וראשונה ליהדות הרוסית . הואיל ואני מדבר בשמי ומביע את דעתי האישית והפרטית , ואיש מלבדי אינו אחראי לדעה זו , רואה אני מחובתי לומר , כי השתתפותו של האדון טורס במשפטו של שווארצבארד בתפקיד סניגור היא דבר בלתי רצוי ומזיק גם לאדון שווארצבארד וגם ליהדות כולה . העניין הוא בכך , שלאדון טורס יצאו מוניטין של מעריץ המשטר הסובייטי . אכן , יש לו לעורד דין זכות מלאה שיהיו לו השקפות משלו , כפי ששמורה זכות כזאת לרופא ולמהנדס . אך עם זאת יש לשמור על תנאי אחד : יש להקפיד על עשיית סייג בין עניינים פוליטיים לבין ענייני מקצוע . עבודתו הרפואית של הרופא צריכה להתנהל באופן כזה , שלא יורגש בה לחלוטין , למי נתונה אהדתו הפוליטית של הרופא . דומני , שזאת יש לדרוש גם מעורך הדין , שגם בידיו מופקדים האינטרסים החיוניים של שולחו . עם זאת , פעמים נעשית משימתו של עח ד דין מסובכת הרבה יותר מזו של רופא מנתח . הצלחתו של 1 טורס , אנרי , ( 1966-1891 ) עורך דין צרפתי יהודי . היד , קומוניסט בצעירותו . לימים חבר בית הנבחרים מטעם המפלגה הסוציאליסטית . ( 1936-1932 ) נתפרסם בתפקיד הסניגור במשפט שלום שווארצבארד . בפלוש הנאצים לצרפת נמלט טורס לארה"ב . לאחר המלחמה חזר לצרפת והיה סנאטור מטעם מפלגתו של דה גול . לימים נתמנה שופט . - ראה המאמר "בשאלת פטליורה , " הערה 1 וכן גם את מכתבו של ז'בוטינסקי למערכת העיתון הרוסי בפאריס "פוסלדניה נובוסטי , " ובתרגומו לעברית בכתבי ז'בוטינסקי , בסער , ירושלים תשי"ג , עמ' . 278-275

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר