תגובות לענייני היום:

עמוד:224

לנחוץ לערוך "ניסויים , " הרי מכאן נובע בבירור , שבינתיים אין הוא מציע דבר מסויים ; ועדיין מוקדם לכעוס ולגדף , כפי שעשה זאת ח . נ . ביאליק בתל אביב . אגב , אם אמנם בי מדובר , עלי לומר למבזי המכובדים , שמן הראוי שיהרהרו בעניין פעמיים ושלוש , עד שיבקשו לצרף דווקא אותי אל מחנה ( שאינו קיים ) של שונאי הכתב המרובע . עד 1925 לא הוצג הכתב המרובע מעולם במסגרת אחד מענפי התרבות החשובים — הכוונה לגיאוגראפיה תיאורית . שמואל ? רל 5 ן ואני השקענו שנתיים של עבודה כדי למלא חסרון זה . האטלאס , שהוצאנו לאור אנו , נבדל מאטלאסים אחרים בכך , שבאטלאסים האחרים כתובים שמות הארצות וכל שאר הערכים באותיות לאטיניות , או רוסיות , ואילו אצלנו כמרובעות . שונאי הכתב המרובע לא היו מתעסקים בעניינים שכאלה . בכלל , יש להם לאדונים המבקרים שלנו זיכרון קצר . עתה הם נשבעים לעיתים קרובות , ש"הרוויזיוניסטים יודעים רק לדבר על מדיניות , אך להשיג הישגים מדיניים אין הם יודעים . " אנחנו , אדוני המכובדים , כבר השגנו פעמיים הישג פוליטי כזה , שאין לו דוגמא בהיסטוריה היהודית : בגאליפולי היה גדוד עברי , בארץ ישראל — שלושה גדודים ; וזאת השגנו אנו לא בעזרתכם , אלא חרף הפרעותיכם . אך אם נשכחו השנים 1915 ו , 1918 אין 1925 רחוקה כל כך ; ובתוקף היותי יוזמו ואחד מעורכיו של אותו אטלאס , יש לי רשות לבקש ממגיני הכתב המרובע לאמץ את זכרונם ולא לגדף לפני שהספיקו לומר תודה על המפעל . ג : לתיקון הכתיב העברי שאלת הרפורמה של הכתב העברי נשארת בעינה ואסור להתעלם ממנה . אין הצרה בכך , שהכתב הוא מרובע , אלא בזאת , שאין בו אותיות וו קאליות . ועוד גרוע מזאת , — אפילו העיצורים אינם נבדלים זה מזה — ב' מ ב , ' פ' מ פ ' # , ' מ ק /< בשל כף נעשית שמירת שיטת הכתיבה הנוכחית לדבר שאין להתירו . אפילו ב"העולם" המיושב והשקול נתפרסמו זה מקרוב שני מאמרים על ההכרח שברפורמה , ולא עוד אלא שאחד הכותבים , מורה בבית ספר עברי בבולגריה , הביא מדברי תשובתם של ילדים לשאלה , מדוע אין ילדים קוראים ספרים עבריים ו כל התשובות ניתנו פה אחד — בשל הכתיב . כשהוא מנוקד , הריהו מייגע את העיניים ופוגע בריכוז , ואילו כשהוא אינו מנוקד , הריהו בלתי מובן . בוויכוח הזה יש לסלק , קודם כל , את עדויותיהם של אותם האנשים המאוש רים , הקוראים עברית זה מכבר בחופשיות , ואשר על כן הם מוכנים להישבע ,

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר