תגובות לענייני היום:

עמוד:222

תגובות לענייני היום : א . לשאלת מעמר הבורגנים י . ב . שכטמן י הגיב על מאמרי "אנחנו הבורגנים , " ואני מסכים לרוב דברי תגובתו . רצוני להסתייג רק מדבר אחד ו לדעתי , אין למנוע מאדם את התואר " בורגני , " אם הוא עצמו ( כפי שעשיתי זאת אני ) עומד על כך ודורש לעצמו את התואר הזה . מובן , שאנו , הפובליציסטים , נמנים עם ה"אינטליגנציה הנמצאת מחוץ למסגרת מעמדית , " אולם זוהי שכבה חברתית רופסת מאוד . ומה אם יתחיל פובליציסט אלמוני להוציא לאור כתב עת משלו , תוך שהוא משתמש בשירותיהם של סופרים , מגיהים , סדרים ? ואם יהיה כתב העת הזה , חס וחלילה , בעל תפוצה גדולה ויתחיל להכניס לכיסי האלמוני הזה הכנסה יפה ? או , נניח , מקרה אחר . - פלוני מייסד הוצאה לאור של ספרים עברים , כלומר , הוא מצטרף בזה מייד למעמד הבורגנים . הוא יזדקק לסופרים , מתרגמים , מגיהים , מזכירות , מדפיסות במכונת כתיבה ונער שליח . אמ ירצה השם , והעסק יעלה יפה , עלול העניין להסתיים ב"חרפה" גמורה ו בית דפוס עצמאי וכריכיה ! או אז ימצא עצמו פלוני במעמד של מנצל גדוד שלם של פרולטארים שכירים , המוכרים לו את כוח עבודתם בין שמדובר בעבודת שרירים ובין בעבודת מוח . הואיל ויהא עליו , קרוב לוודאי , לגייס את ההון אצל גוף שלישי , יהיה צורך לשלם דיווידנדים לבעלי המניות , כלומר , לפי הדרך המקובלת אצלנו ( אין אני עצמי מאמין בה , אד זהו עניין בפני עצמו — , ( הוא יחמוס מידי העובדים את הערך העודף . כל אלה אינן דוגמאות היפוטטיות , שאינן 1 שכטמן , יוסף ב . , ( 1970-1891 ) סופר עיתונאי ומנהיג ציוני . נבחר ב 1917 ציר לקונגרס היהודי הכלל רוסי ולאסיפה האוקראינית הלאומית . מעורכי ה"ראזסוויט" בברלין ובפאריס . מעמיתיו הקרובים של ז'בוטינסקי במשך שלושים שנה . ממייסדי המפלגה הרוויזיוניסטית . ציר לקונגרסים הציוניים וחבר הסוכנות היהודית . מחבר הביוגרפיה של ז'בוטינםקי .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר