הרצאות בוועידה השנייה

עמוד:197

רדיבג , בכל זאת אנו טוענים , שמתיישב משכיל מראשון לציון או מן העמק , או בעל בית חרושת מתל אביב יודעים אלפי דברים , שלא יכול להיות להם מושג עליהם , — ודווקא דברים אלו הם עיקר העיקרים . את עיבוד תכנית בנייךהארץ אפשר למסור רק לוועדת מומחים כזאת . היא צריכה לכלול נציגים מובחרים של כל ענפי המשק , שבהם מתחלקת פעילותו של היישוב . עליה להיות מוסד קבע ו משהו מעין ^ " פארלמנט , " שעליו מדובר עתה רבות במרכז אירופה . התחלה צנועה — צנועה מאוד , אך רבת ערך — הניחו בכיוון זה חברינו הרוויזיוניסטים בארץ ישראל . מסביב למערכת "מסחר ותעשייה" הוקם לפני חודשים מספר פורום להתייעצות בלתי מפלגתית בשאלות בניין הארץ ; תוצאות עבודתו התבטאו במידת מה בהחלטות בענייני כלכלה של ועידת הרוויזיוניסטים הארץ ישראליים , שנערכה זה לא מכבר בתל אביב . החלטות אלו נמסרות עתה לוועידה הכלל עולמית שלנו לשם עיון . בלי שיש להן יומרות לשלימות בכל מידה שהיא , הן בכל זאת מצביעות על הצורך ברפורמות חשובות בתחום ההתיישבות ופעילותה הכספית של הציונות . קודם כל , הן תובעות ויתור על שיטות אכסטנסיוויות של התיישבות חקלאית , שעד כה היו הן השולטות ברובם הגדול של משקינו . כשלפני שבע שנים מתח סיסקין לראשונה ביקורת חריפה על שיטות אלו 150—100 ) ויותר דונאם למשפחה ; גידול דגנים , שאינם אלא סחורה זולה חסרת סיכוי ומחושבת על יסוד עבודה זולה , חסרת אונים בתחרות עם דגן שמעבר לים ועם זה של הערבי ; חלומות שווא על גידול מקנה , המבוסס על מרעה — בארץ , שבה כל דונאם דרוש לבני אדם , ולא למקנה , ( הוא נתקל בהתנגדות עזה ומלאת זעם . עתה כבר מדברים על הצורך לעבור לשיטות אינטנסיוויות בארץ ישראל חוגים רבגוניים ביותר . עקרונותיה הבסיסיים של תורה זו הם י שטח קרקעי קטן ; ייצורם רק של מוצרים שעולים ביוקר , כלומר , במיוחד גידול ירקות ומשק גנים ; משק של חלב בלא מרעה , בחצר בהמות , עם שהמספוא קנוי ; הכנת משקים חקלאיים מראש , כדי שהמתיישב יוכל להתיישב מיד במשק מוכן ; ניהול מדעי של כל העבודה ; ו — השקייה שופעת . הוועידה הארץ ישראלית שלנו הכירה בצורה זו כבסוג העיקרי של משק 3 אייזיקס , רופוס דניאל , לורד רדינג , ( 1935-1860 ) משפטן ומדינאי אנגלי יהודי . ב 1913 נתמנה לשופט עליון . בשנים 1926-1921 היה משנה למלך בהודו , וב 1931 נתמנה לשר החוץ . התעניין בהתפתחותה של ארץ ישראל ושימש יו"ר חברת החשמל הארץ ישראלית . 4 פארלמנט של בעלי מקצוע .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר