שיחה עם השטן

עמוד:191

וכה מיוצג על ידיכם , יהא חזק ועשיר . שנית , אין הוא צריך לעשות "הכל , " אלא את מה שאין ההסתדרות רוצה או יכולה לעשות , ואשר מחמת אי עשייתו של הדבר היא גורמת נזק עצום לציונות . שלישית , דווקא אז תשיגו ביתר מהירות וביתר פשטות את מה שקרוי בשם "שלטון" בלא להגיע לאותו "אסון" צפוי . — הכיצד ל — התזכור את עניין הקונצרט , כשהודעתי מראש שאענה לך לאחר מכן . הנה איפוא תשובתי : הכל משוכנעים , כי בתחום התיאוריה של המוסיקה הציונית אתם צודקים , אולם רבים מאוד מפקפקים , אם אתם עצמכם יכולים לנגן . איש לא שמע את הקונצרטים שלכם . עשר פעמים ביום נתקלים כולנו אני , אתם וכל ידידיכם — בביטוי ו "בעבודה מעשית לא ראינוכם . איש איש מכם , כיחידים — את א' ואת ב' — ראינו , אך אין בכך די — כחטיבה שלימה אחת לא יצרתם שום דבר מעשי . ואילו המנהיגים הנוכחיים יצרו משהו , אם גם משהו גרוע ; הם בכל זאת יצרו , ודווקא כחטיבה . אמת דברתי , או לא ? — זו אמת , — הודיתי , — זאת אומרים אפילו דורשי טובתנו . — זוהי הטענה החזקה ביותר נגדכם . בתנועה שכזאת , כמו הציונות , בה אין שיגרה , בה אין שום דבר מתגשם "מעצמו , " בה מן הצורך תמיד להשתדל אצל השלטונות כדי להשיג משהו ותמיד לבנות משהו חדש וממשי , — תהיה תמיד שאלתו הראשונה של כל אדם ממוצע 1 אכן , הם צודקים גם צודקים , אך האם הם גם בעלי כושר מעשה הם ? המוכשרים הם להשפיע על צירים ושרים ? המוכשרים הם לאסוף כספים ולנהל מוסדות — ? על שאלות אלו אי אפשר לענות בנאומים . אפשר לענות עליהן רק בעובדות . ייצרו נא עובדות — ההמון יראה אותן . אדרבה , הישארו נא ב"מקצוע ההוראה" וההמונים יהיו מאוד אסירי תודה לכם , ואולם ( כל עוד אין העניין מסתיים באסון ) השאירו נא את ה"אפאראט" בידי אחרים , שכן ה"אחרים" הללו , בין שהם גרועים ובין שהם טובים , הם הם הוכיחו עם זאת שאין הם "מורים" — ביידיש "מלמדים" — בלבד . ועוד גרוע מזה : הגבילו עצמכם להוראה , וחיש מהר ינוסו מקרבכם טובי ה"מורים" שלכם . — זאת על שום מה ? — הסתכלו נא וראו את ההרכב האנושי שלכם . אתם עצמכם מתפארים בו לעיתים קרובות , והצדק עמכם . גם בגולה וגם בארץ ישראל יש לכם אנשים , זקנים וצעירים , ששמותיהם קשורים במעשים של ממש . הם קשורים בשנות ההתיישבות הראשונות , בכל דבר תוסס ופעיל ( פרט , אולי , לקיבוצים , ( המצוי היום במסגרת ההתיישבות הנוכחית ; בהנהגה העצמית של קהילות ישראל הגדולות ; ב"הגנה" בארץ ישראל ובהגנה העצמית באוקראינה ; במדיניות

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר