עוד קרן אחת

עמוד:180

יהודים , שהצטיינו בכל מיני להטוטי התעמלות , אך אם לקחת אותם לציד , לא ישכילו לקלוע מן הרובה בממותה ישובה במרחק של חמישה "עשר צעדים , ויהיה צורך לטעון בשבילם רובה , כי מעולם לא ראו מכשיר כזה . זה מכבר ניכר הצורך שייווצר מתוך תנועת הספורט היהודית כוח גדול , מלוכד אחד . דרושה תכנית לימודים כללית אחידה , שתקיף , הן את עניין ההתעמלות והן את עניין ה"שמירה . " דרוש בית ספר מרכזי למדריכים , לכל הפחות , בו יונהג חוק לימודים בן חצי שנה . מן הדין שיהיו המורים מומחים ממדרגה ראשונה מאותה בירת אירופה , שבה יוקם בית ספר זה . תכניתו של בית ספר כזה צריכה לכלול את כל צורות הספורט , לרבות ספורט מניעי ותעופתי , וכן חוק לימודים מקוצר של בית ספר רגיל לקצינים , לכל הפחות — של חיל רגלים . על ארגוני הספורט של הארצות השונות לשלוח לבית ספר זה את טובי מדריכיהם לשם השתל מותם הסופית . דרושים כינוסים תקופתיים , משהו מעין ממוצע בין "אולימפיאדה יהודית" לבין תמרונים . דרושים ספרי הדרכה בכל השפות . ודרושה אפשרות לסייע בידי ארגונים בודדים במקומותיהם לרכוש ולהתקין מגרשי ספורט ואולמות , ובכלל — לציידם . כיון שכל זה מצריך כספים , מתעוררת מאליה השאלה בעניין קרן חדשה . מן הדין שזו תותר על פי החוק באחת מארצות אירופה , ויהיה עליה לאסוף את אמצעיה , כמו כל הקרנות שלנו , בכל מקום . סבורני , על פי הסתכלותי האישית , שקרן זו תיהנה מאהדה פוטנציאלית רבה מצד חוגים שונים של החברה היהודית . שנתיים וחצי של עבודה ב"קרן היסוד" ( כשליש מזמן זה הוקדש להשתתפות אישית בהתרמות ) מלמדות את האדם , שאינו קשה תפיסה יותר מדי , להרגיש מיד , היכן טמון עורק הזהב . כאן טמון עורק הזהב . שום קרן מאלו הפועלות היום , אינה יכולה לסמוך על מספר כזה — ועל מבחר כזה — של מתנדבים מתרימים . שום קרן מאלו הפועלות היום אינה

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר