על ארץ־ישראל ה"דו־לאומית"

עמוד:133

ישראל , לרבות עבר הירדן ( כפי שכתב בשכבר הימים הפרופ' באלו ד , ( יכולה לכלכל שישה מיליוני תושבים , רוצים אנו , שחמישה מיליונים מהם יהיו יהודים . ומכך נובעת התוצאה שמדינה , שעל פי חוקתה היא דו לאומית , או נניח אף בת חמישה לאומים , תהיה , למעשה , מדינה לאומית של היהודים . מכיון שכל רוח התחיקה , המווסתת את אורח הייהם של התושבים , מחוץ למסגרות הצרות של בית ספר , דת , משפחה וצדקה ; כל המשטר החברתי של המדינה וכל אופיו של המאבק החברתי , המתחולל בה ; כל שיטות חקלאותה , תעשייתה ומסחרה ; — כל אלה וכל נעימת חייה יהיו , על כורחם , טבועים בחותם העצמיות היהודית . יתר על כן : אפילו כל הפאתוס של היצירה הרוחנית הטהורה של הארץ ישא אופי יהודי , והתופעות הלא יהודיות ימלאו בה תפקיד מועט ביותר . יתירה מזו . למרות כל הזכויות וקיומן הקפדני ביותר , יתחיל המיעוט — ויעיד על כד היושב בשמיים , שאין אנו רוצים בזאת כלל — להתבולל במידת מה , כלומר , לסגל לעצמו , באורח בלתי מורגש כשלעצמו , השקפות והרגלי חיים , האופייניים ליהודים , ואף בדיבורו היום יומי יזדקרו , על כל צעד ושעל , מלים עבריות . ולמעשה , בעיני הכל ובעיני כל אחד , אף בעיניו של הגאה ביותר במנהיגי המיעוט , תהא אפילו הלשון ה"ממלכתית" של אותה ארץ ישראל עברית , בדיוק כפי שהלשון הממלכתית של אוסטריה הישנה היתה , למעשה , הלשון הגרמנית , אף על פי שלפי החוק היא לא נהנתה מתואר כזה . באוסטריה זה קרה אף בהיעדר הרוב הגרמני , פשוט בתוקף עליונותם התרבותית של הגרמנים . קל וחומר יהא דבר זה בלתי נמנע , כשיש עדיפות מספרית . אין להסתמר במקרה זה על שווייץ ועל בלגיה . בשווייץ אין רוב מוחלט של שום לאום 1 אולם שווייץ מורכבת , בעצם , מ 25 מדינות , שמהן 18 יש להן אופי גרמני , — 5 צרפתי , — 1 איטלקי . רק בגראובינלן אין רוב לאומי מוחלט ; אולם גם שם ה"לינגווה פראנקה" של כל הקאנטון היא הלשון הגרמנית , למרות העובדה , שגם ה"רומאנש לאדינו" וגם הלשון האיטלקית נהנות , לפי החוק , בדיוק מאותן הזכויות — פשוט משום שמספר הגרמנים גדול פי שלושה ממספר האיטלקים , ואילו הרומאנש ולאדינו אין להן משמעות תרבותית . בארץ ישראל שלעתיד לבוא תהיה האוכלוסייה מעורבת , בלא תחומים לשוניים מתייקים ; אף בשכם "עצמה" יהיה רוב יהודי . לפיכך , אם לחפש הקבל 1 ת בשווייץ , יש לקחת לא את כל הרפובליקה , שבה מופרדים העממים זה מזה מבחינה ארצית , אלא יש לקחת לשם השוואה דווקא את 3 השפה המשותפת ( איטלקית . (

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר