הציונות הישנה

עמוד:109

בלי השתתפותו של שלטון ממלכתי — אין להעלות על הדעת התיישבות חקלאית רבת ממדים . סחר מכר חופשי של קרקעות בשוק החופשי יכול להביא רק להאמרת מחירים מופלגת , לספסרות — ולשיתוק ההתיישבות החקלאית . הנה בכך נעוצה הסיבה לכך , שבשנה האחרונה , חרף זרם העלייה חסר התקדים של בעלי אמצעים , הוא כמעט שלא נתן לנו מאומה מבחינת ההתיישבות החקלאית . העלאת מספר גדול של עולים על הקרקע היא משימה בעלת אופי ממלכתי ; אין היא לפי כוחם של אנשים פרטיים . כדי להגשימה יש צורך ברפורמה חקלאית : על המדינה להעביר לרשותה את כל הקרקעות הבלתי מעובדות שבידי אנשים פרטיים ולהפכן לקרן של רזרווה קרקעית . לטיובן ולהכשרתן של קרקעות מלאי אלה יידרשו אמצעים כספיים עצומים . לאספם בשיטות פרימיטיוויות על ידי תורמים , העושים את מלאכתם בהת נדבות , — גם זאת אין להעלות על הדעת . הדרך היחידה למימון התיישבותנו היא המלווה הלאומי , והקרן של המרווה הקרקעית — היא שצריכה לשמש לו בבחינת ערובה ממשית , והפעולות צריכות להיעשות על סמך ערובה רשמית . לפני שלוש שנים הסדיר חבר הלאומים מלווה כזה לצורך יישובם של הפליטים היווניים שנסו מאנאט 1 ליה ומתראקיה המזרחית ; עתה עומד , כפי הנראה , להתבצע מלווה מקביל לסידור הפליטים הבולגרים ממאקדוניה . תקדי מים אלה מצביעים על הדרך , שאליה יש להפנות אף את מאמצינו . אין להעלות על הדעת גם את ההתיישבות העירונית בלא שיתוף פעולה ממלכתי . גידולה של האוכלוסייה העירונית אפשרי רק בתנאי של צמיחת המסחר והתעשייה . אולם גם זו וגם האחרות אינן יכולות לצמוח מעצמן במהירות הנחוצה להבטחת קצב ההתיישבות היהודית . לשם כך דרושה התערבות פעילה ונמרצת של השלטון הממלכתי — קודם כל בצורת שיטה נמרצת של מכסי מגן , הטבות לייצוא , הקלות במס , בניית מסילות ברזל ותשתית לפיתוח המסחר . מכאן , שבעייתה הכלכלית של הציונות היא בעייה מדינית . יתמתנו שלנו לא תביאנו אל המטרה , כלומר , ליצירת רוב יהודי — היא לא תביאנו אפילו ליצירת מיעוט גדול , אם לא נשיג שינוי שורשי במדיניותו של המינהל הבריטי . אנשי המינהל עצמם מודים , שהמדיניות הנקוטה בידם היום מתבטאת באי התערבות ; לפי עדותם של עדי ראייה היא מתבטאת לעיתים קרובות אפילו בהפרעה ישירה . זאת יש לשנות . תפקידו של מינהל ארץ ישראל צריך להיות השתתפות פעילה בהתיישבות היהודית בכל דרכיה . דרישה זו כבר נכללת בעצם הנוסח של המאנדאט . ענייננו — להשתדל ולהגיע להגשמתה . קודם כל יש לסלק מן הדרך שני מכשולים עצומים . ניתוק עבר הירדן ואנטישמיות ! של סגל עובדי המינהל .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר