אוייב הפועלים

עמוד:101

הטברה , כי "אי אפשר" שבקבוצה יעלו יפה חיי משפחה . כאשר ייבנה במקום צריף בית ולוא גם אחד ובו חמישים דירות , הרי בדירות אלו יכולות לגור משפחות ולגדל ילדים ממש באותן הנוחיות שבהן גרות משפחותינו אנו בדירות עירוניות . כל זה יכול שלא יתקיים , אך יכול גם להתקיים . לדון על תוצאות הניסוי יהיה אפשר רק כעבור דור אחד , לכל הפחות . וכעת , הואיל והניסוי נעשה , צריך לתת לו להתפתח בתנאים נאותים ככל האפשר . הארכתי בדברים אלה רק כדי שלא יהיה רצון לקרוא בין השיטין ; אולם בשום פנים ואופן לא כדי שיטו לי חסד ולהציג עצמי כ"מצדד" ברעיון הקבוצה . אין אני חסיד הקבוצה . אילו היה בדעתי להיות עובד אדמה , הייתי מבכר אדמה מ"שלי , " השייכת כולה לי . יתירה מזו : אני נמנע גם מלהביע את המחמאה המקובלת על ה"אידיאליזם הנעלה" הנדרש , כביכול , לשם ייבוש ביצות , לא למען עצמך , אלא למען הקולקטיב . האידיאליזם של חסידי מגדיאל ( איני זוכר בדיוק את שם המושב הזה , ( המייבשים ביצות "בשביל עצמם , " אינו פחות במידתו . אני חוזר ומתוודה על חטא גדול עוד יותר : המעשיה , שלפיה , הקמת "פאלאנסטרים" <• חקלאים הם בגדר "סוציאליזם יוצר , " נחשבת בעיני למעשיה . אין סוציאליזם — אם לא לשחק מתוך תמימות במלים — לא בקבוצות , לא ב"המשביר , " אף לא ב"סולל בונה , " ושום סוציאליזם לא ייצא מהם . יש רק מספר גדול של אנשים טובים , השואפים מסיבה זו או אחרת לבנות את חייהם בארץ ישראל דווקא על יסודות אלה , משמע , שיש לסייע להם בכך . בצידם ישנם הרבה אנשים טובים אחרים , המבכרים להיבנות על יסודות הרכוש הפרטי , משמע , שגם להם יש לסייע , ואותם האמצעים המצויים ברשות ההסתדרות הציונית יש לחלק בהתאם , בלא להתחשב בשום רטוריקה לא מ"ימיך ולא מ"שמאל . " הסיוע צריך להתנהל בהשכל ודעת , כלומר , רק בזמן הראשון , ולא לנצח , וכעבור שנתיים , שלוש שנים , יש להפסיק את התמיכה לטובת האינטרסים של המפעלים עצמם , ושוב בלא להתחשב בשום מליצות נשגבות . מי שאוהב להדביק תוויות על כל דבר ודבר , לו אני משאיר את ההחלטה בנדון זה , אם כל האמור לעיל פירושו להיות אוייב הפועלים ואם לאו . בשבילי אין התווית חשובה כל עיקר . ועוד הערה אחת . תכניתם הכלכלית של הרוויזיוניסטים , בתור מפלגה , מסת י- — Phaianstere יחידה כלכלית , בת 400 משפחות , המיוסדת על שיתוף והארמוניה , המאפשרים חיי אושר בחברה מתוקנת יותר . התכנית מבוססת על "סוציא ליזם אוטופי , " לפי משנתו של הוגה הדעות הצרפתי שארל פורייה . וראה המאמר ה"שמאל , " הערה ו , לעיל .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר