באסטה!

עמוד:95

חדרי הקריאה ושיעורי הערב — וככל שהשתמשו בהם הסתדרויות הפועלים לשם הקמתה של הדיקטאטורה הילדותית שלהן , הרי עם זאת נשארת בעינה העובדה , שמוסדות אלה מגישים שירותי רפואה , בתי אוכל ובתי ספר . להעריך את כל גודל העבודה הזאת , הרי לפניכם נתון מספרי אחד , שהעלתיו באקראי . בארבע נקודות יישוב העמק , למן אוקטובר 1922 עד פברואר , 1923 נרשמו במרפאות הסתדרות העובדים 11 , 630 ימי אישפוז בבית החולים או "ימי מחלה" בכלל . מספר זה , דרך אגב , מעלה במקצת את המסך וחושף בתוך כד גם את האיפופיאה המזעזעת — תחיית עמק יזרעאל . על הריסת כל זה או החלשתו אין מה לדבר . על קבלת תלונות בלתי מבוססות — גם כן לא . יש לו לנאשם נימוקים משלו , האשמות נגד משלו , וגם לכל זה יש משקל רב . אין כל טעם בכלל לחקור במקרים כאלה "מי האשם . " בהתנגשויות בעלות אופי חברתי , כאשר עומדים משני הצדדים אביונים או אביונים למחצה , צודקים תמיד שני הצדדים גם יחד , אך נשפוט את העניין מנקודת מבט אנושית . לפיכך יש להציג את השאלה במישור אחר לגמרי . ההתנגשויות החברתיות מרעילות את האווירה רק כאשר אחד הצדדים חזק מדי והצד השני חלש מדי . את העיוות שבאי השוויון הזה יש לתקן . לפני עשרים שנה , בחוגים שידיעתם ניזונה מקריאה בספרות ה"ברושורות , " שהיתה אז באופנה , נחשבה בעייה זו לבלתי ניתנת לפתרון . בימים ההם היה באופנה המארכסיזם הטהור , ריכוז ההון , פרוליטאריזאציה של הבורגנות הזעירה , דעיכת המלאכה . אפילו במסחר "נחזה מראש , " כי "ורטהיים" ו"גא לרי לאפאייט" ילכו ויגדלו עד לממדי עיירה , וכל יתר החנויות בברלין ובפאריס תיסגרנה , ובעליהן יצאו לשמש זבנים בחנויות ה"כל בו , " ויצטרפו לשורות איגודי הפועלים , או ארגונים דומים לאלה . עכשיו נשכח הפטפוט הזה . ומה שנוגע למלאכה בפרט , הרי בגרמניה עצמה , לפני שפרצה המלחמה , " שרדו" 1 , 250 , 000 בעלי מלאכה ונוסף להם 3 , 500 , 000 שוליות ותלמידים , כלומר , יחד עם משפחותיהם היוו הם כשישית מכל אוכלוסיית הארץ , או כמעט מחצית כל האוכלוסייה התעשייתית . בעלי מלאכה אלה מאורגנים להפליא , יש להם בנקים משלהם בתי חולים משלהם , ומשום כך אין הם מתנסים יומיום , ואפילו לא שנה שנה בהתנגשויות עם הארגונים הפרוליטאריים . לכל אחד משני המחנות האלה — פינה מבוצרת משלו ; והחיים — הם שיוכיחו 4 ספרות הקונטרסים , שהוקדשו לבעיות היום ונפוצו במספר רב ברחבי רוסיה הצארית . 5 חנויות "הכל בו" הגדולות בברלין ובפאריס .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר