באסטה!

עמוד:92

באסטה ! שאלת בעלי המלאכה בארץ ישראל , שהעלה על עמודי עיתוננו " ) ראז סוויט ( " י . א . טריווע , ? משכה תשומת לב רצינית — ובקרב אי אלו חוגים אפילו עוררה רוגז . בייחוד הגיעו למערכת תגובות רבות לאחר ועידת הציונים הרוויזיוניסטים , בה השתתף ונשא דברים בשאלה זו , נוסף על דבריו של מר טריווש , גם נציג החוג הנוגע בדבר במישרין , מר ארליך , שהוא עצמו בעל מלאכה מתל אביב , והוסיף אי אלו הערות רבות ערך מר י . ויינשל . לפי המאמרים , המכתבים והשיחות , שנתעוררו בעקבות הדברים שנשאו אלה , מתברר , כי השאלה רחבה ומקיפה לאין ערוך יותר מכפי שנדמה היה לנו בתחילה , וכי בעוררנו אותה מצאנו עצמנו שרויים באחת הנקודות הכאובות ביותר של ההווי בארץ ישראל . זוהי בעיית המעמד הבינוני הזעיר , המתקיים , כפי הנראה , אצלנו בארץ ישראל בתנאים מיוחדים במינם . אם נקשיב למח אותיו , הרי אפשר לנסחן בצורת שתי תלונות יסודיות : יחס בלתי ידידותי מצד ההנהלה הציונית ומוסדותיה הכספיים ויחס של דיכוי מצד הסתדרות העובדים . י ( באיטלקית ) — די ! הרף ! מספיק - ! הערת המחבר : דרך אגב , כדי למנוע אי הבנה הננו חושבים לחובתנו להזכיר ( וזאת צויין גם בדין וחשבון הוועידה , ( כי מר ארליך איננו חבר מפלגת הציונים הרוויזיוניסטים , וכי הוא השתתף בוועידה בתורת אדם פרטי . 3 וינשל , יעקב , ( 1980-1891 ) סופר והיסטוריון , עלה לארץ ישראל ב 1922 ושימש בה רופא . חבר מועצת עיריית תל אביב וציר אסיפת הנבחרים , ממייסדי הצה"ר בארץ ישראל וציר יחיד מטעמה בוועידת היסוד של המפלגה בפאריס . ציר בקונגרס הציוני ה . 17

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר