העברת דגלי הגדודים

עמוד:86

בשל כך בוצרה אי הבנה קלה . בבוקר קיבלה הסוכנות הטלגרפית היהודית כשתי עשרות מברקי ברכה מכל קצווי תבל — מפאריס , מלאטוויה , מארץ ישראל . אומרים , שמברק אחד בשלח על ידי מ . דיזנגוף , ראש עיריית תל אביב . שיירי אבשי הגדוד , בראשותו של הקולונל מרגולין , הצילו את תל אביב בשבת . 1921 נראה , שעדיין יש בעולם אבשים בעלי זכרון טוב ולא פחדבים . הסובבות הטלגרפית שלחה את כל חבילת המברקים למשרד שברחוב גרייט ראסל . שם בפלה החבילה לידי מישהו — ועכשיו איבבה עוד . מקרה שאירע באקראי , אך נוח ו בבית הכנסת לא יקראו שום ברכות , ועיתוני לונדון לא יזכירון . ברחוב מתאסף המון גדול . כ 600 חברי הגדוד לשעבר באו מווייטצ'פל — כפי שיש לשער , שלושת רבעי המתנדבים מלונדון . הם לבושים אזרחית , אך ענודי אותות כבוד . כעשרים קציבים 1 הללו — במדים . זו הפעם הראשונה שאני רואה אותם חגורי הרב — בחיל הרגלים האנגלי אין נוהגים להשתמש בקישוט זה , ובימי מלחמה אף אסור להשתמש בו ו את החרב חוגרים רק בשעת מיסדר חשוב . מבין ארבעת הקולונלים באו שניים . מרגולין נמצא במרחקים , באוסטרליה . פאטרסון , שחזר מארץ ישראל רק בימים האחרונים , לא הופיע מחמת אבירות : מכיון שהוא הוותיק שבשירות , הרי הפיקוד על המיסדר היה ממילא נופל בחלקו ; והוא חושב , שכבוד זה צריך להינתן ליהודי . על המיסדר מפקד הקולונל פרד סמואל . הלה נטש בשעתו את הגדוד הקודם שלו בפלאבדריה , במקום בו היתד . צפויה לו קאריירה ודאית מזהירה ובלתי כרוכה בסכבה , קאריירה של גברל , ושימש במשך זמן רב מפקד הגדוד של המתבדבים הארץ ישראליים . הקולובל השבי — הבוצרי סקוט , ידיד באמן ויציב של הגדוד ; אף הוא סיכן פעם אחת את הקאריירה שלו כדי להגן על חייליו העבריים ברגע של משבר חמור ; אחד מאותם הפרוטסטאבטים השלימים באמובתם , שהתב"ך הוא בשבילם ספר חי , ספר הנבואה על תחיית ישראל — "אני מאמין , " והשתתפותה של אנגליה במפעל זה — כבוד נאצל . בא משמר הליווי בשביל הדגלים ותזמורת מן הגדוד הקודם של הקולונל סמואל . פעם היתה לנו תזמורת משלנו ( הקונצרטים שלנו נודעו לתהילה בכל הצבא הארץ ישראלי , ( וחיילינו ידעו לעשות רושם בהופעתם הטרזנית , שלא היתה מביישת את הטקס החגיגי ; אך מאז עברו יותר מחמש שנים . על כבוד זה עלינו לוותר לטובת אחרים . בתוך כך מתחילים הסרג'נטים שלנו לסדר את 1 מרגולין , אליעזר , ( 1944—1878 ) מפקד הגדוד העברי ה , 39 ממגיני יהודי יפו בפרעות מאי . 1921

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר