תמימות דעים

עמוד:83

אך גם זה אינו הכל . מאז שנת — 1918 בהפסקות נטולות חשיבות — היינו בארץ ישראל בנים חורגים של הממשלה . ז א ת עדיין לא הכחיש איש . אפילו אסיפת חכמי חלם , הקרויה בשם ה"ועד הלאומי , " בבקשה מאת האדון סמואל להישאר על כנו , לא נמנע מלהסתייג ולהעיר , כי אין משמע מעשה פנייתה הסכמה למדיניותו . הכל אינם מרוצים ממדיניותה של ממשלת בריטניה והמינהל בארץ ישראל — לא היישוב , לא הגולה ולא ההנהלה הציונית . וצרתנו העיקרית מסתכמת בכך , שעולם החוץ אינו מעלה חשד שכך הם פני הדברים . עולם החוץ סמוך ובטוח , שהשלטון סוכך עלינו , שאנחנו מרוצים בלא שתעיב על כך אפילו עננה קלה בשמינו ושאיננו תובעים שום רפורמות . על מידת הנזק שדבר זה מסב לנו , דיבר בצורה מפורשת ומשכנעת בוועידת הרוויזיוניסטים מ . י . גרוסמן . יש לפזר את הערפל הזה — אחרת יענו לנו על כל הדרישות : וכי מה עוד אתם צריכים , כאשר הממשלה מפנקת אתכם בכל דרך אפשרית נ אם לערוך הפגנות , הרי דווקא במובן זה 1 להפגין את העדר התואם הבולט בין צרכינו וזכותנו מצד אחד לבין הטאקטיקה של הממשלה מצד שני . עכשיו נעלה בזכרוננו את ההרכב האנושי של דוכן הנואמים על הר הצופים . זה בצד זה , כמו אחים , באחדות רוחנית נוגעת ללב , הסבו נציגי בחירי הציונות הרשמית עם נציגי בחירי מינהל ה"ספר הלבן , " החל במחבר ה"ספר הלבן . " נעדר מן הטקס רק נציג ה"ועד הלאומי , " אך ורק משום ששכחו להזמינו ; ואכן , במרוצת כל השבוע שלאחר מכן רטן ה"ועד" במרירות ובקול על כך שלא זיכו את נציגו להסב לשעה קלה בחברתו של האדון אלנבי . נוכחותו של הפילד מארשאל הזה הוסיפה לאחדות זו במיוחד אופי פיקאנטי . כל עוד היתד , ארץ ישראל נתונה לשלטונו , עשה הוא כל שניתן כדי לבלום את התפתחות הציונות ולהשפיל את הציונים . המינהל ש ל ו —הוא שהביא לפוגרום של שנת ; 1920 חיילי צבאו ש ל ו — הם ש"הגנו" אז על ירושלים ; השופטים ש ל ו — הם שדנו את חברי ההגנה העצמית למאסר ועבודת פרך ; את ע ו ש י ד ב ר ו הממונים הדיח לויד ג'ורג' הנרגז כאשר החליט 6 הגוף האכסזקוטיווי , שנבחר על ידי "אסיפת הנבחרים" לנהל את ענייני היישוב העברי " ) כנסת ישראל ( " בתקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל . 7 גרוסמן , מאיר , ( 1964-1881 ) מנהיג ציוני ועיתונאי , הצטרף לז'בוטינסקי במערכה לגיוס הלגיון העברי , ממנהיגי המפלגה הרוויזיוניסטית עד הפילוג ב . 1933 מייסד " מפלגת המדינה היהודית . " חבר הנהלת הסוכנות . 8 הכוונה לנציב העליון הרברט סמואל שניסח בפועל את ה"ספר הלבן" הנושא את שמו של וינסטון צ'רצ'יל , שר המושבות .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר