הרצאות בוועידת־היסוד

עמוד:72

הרצאות בוועידת היסוד א . האורח השחור ( מתור נאום , שנישא בפתיחת הוועידה של הציונים הרוויזיוגיםטים ) לבוש שחורים אצלכם למשתה הופעתי לחזות בפניכם דבר ניפוץ תקוות , אבדן דגלים , מיט מקדשים : באלילכם לא אאמינה ובכם — בייחוד ! — לא אאמינה . ועידת הרוויזיוניסטים נפתחה ב 26 באפריל . קשה יהיה למצוא רגע "בלתי מתאים" יותר לאסיפה כואת . ועידות ייסוד של הבלתי מרוצים מאורגנות , בדרן כלל , לאחר משבר גדול כל שהוא , כשפגמי אותה שיטה , שממנה אין הם מרוצים , נתגלו פתאום בגלוי ובמובלט . יש לנו עתה דור אחר לגמרי . זה עתה נסתיימו חגיגות ירושלים , שהדן נתגלה בהתפרצות , שאין כדוגמתה , של צהלה יהודית בגולה כולה . המצב הכלכלי בארץ ישראל הרבה יותר טוב מבעבר . העלייה שומרת על מספרה הרב . התקפות רציניות על היהודים לא היו זה מכבר . הא' סמואל נעשה ילד שעשועיו של הקהל . כשלון ז'נווה 1 נראה , כי שורות אלו חוברו בידי ז'בוטינסקי עצמו . 2 הכוונה לפתיחת החגיגית של האוניברסיטה העברית בירושלים . 3 הכוונה לדין וחשבון של ועדת המאנדאטים בז'נווה שנכתב ברוח עויינת לציונות ובו ז ! ובע , בין השאר , שהעולים היהודים "אינם מתאימים לארץ ישראל מבחינת הכשרתם המקצועית ומסורתם" ; הווה אומר , הובע כאן ספק שהיהודי יכשר להתייש בות חקלאית . הדו"ח פורסם בעקבות הופעתו של הרברט סמואל , בתוקף תפקידו הרשמי — הנציב העליון — כדי למסור לחברי הוועדה סקירה מקפת על התפתחותה של ארץ ישראל .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר