בשאלת פטליורה

עמוד:53

מפני פוגרום בשטחים שבהם קיים בפועל שלטון סובייטי . מדובר באותם השטחים , — כפי שאכן קרה בכל הפלישות , — שמהם נדחק השלטון הסובייטי ואשר אחרים עושים בהם כבתוך שלהם , או שאיש אינו שולט בהם . אילו הייתי בולשוויק ועם זה נשאר אדם הגון , כי אז אני עצמי הייתי מברך את היהודים על כך , שהם מחפשים במקרים כאלה עזרה מבחוץ . להתנגד לכך אפשר במקרה אחד בלבד 1 אם רוצים שהפלישה תלווה בשחיטת יהודים . אמרו לי ( אני עצמי לא קראתי אף שורה אחת מכל הפולמוס הזה , ( כי במקהלת קולות המחאה היהודיים , ב 1921 נגד ההסכם שעשיתי עם מ . א . סלאווינסקי , נשמעו , כאילו , גם קולות כאלה — היו יהודים , ש"חששו" שמא עשוי העדר פוגרומים בזמן הפלישה להוסיף לאדון פטליורה פופולאריות ועצם הדבר הזה יזיק לבולשוויקים . אם נכון הדבר , אין אני מתפלא על כך — בקרב הסוציאליזם היהודי היה ניכר תמיד גוון של התרפסות , אד אני מצטער , כי עד כדי כד הגיע הדבר . מכאן , שיש הכרח בסם שכנגד . מה יכול להיות סם כזה ? ברור , כי לבקש במקרים כאלה הגנה מצד הפולשים עצמם , בין שיהא זה אדון פטליורה ובין שיהא זה פלוני או אלמוני , הוא דבר חסר תועלת . נניח , כי אמנם ירצו בלב ונפש "לאסור" על עריכת פוגרומים ואפילו יפרסמו בענייו זה פקודה חמורה , ספק אם יביא הדבר תועלת של ממש . כרגיל , אין צבאות בלתי סדירים מצייתים לפקודות כאלה ; ועל כל פנים , גם אם הם עצמם לא ישלחו ידם לשחיטה , בוודאי שלא יגנו על היהודים מפני בריונים מקומיים . מאידך גיסא , אי אפשר — בתנאים הנתונים — לסמוך על הגנה עצמית של ממש ( כלומר , על הגנה מאורגנת ומזויינת די הצורך ) של יהודי המקום עצמם ו המשטר הבולשוויקי אינו מאפשר את חימושם של ארגונים בלתי מפלגתיים , ולדרוש מהמורד , אפילו יהא הוא מלאד מן השמים , שיקפיד על מתן חסינות לנושאי נשק מפלגתיים , כלומר , קומוניסטיים , הרי זה אבסורד . משמע , באה בחשבון תקנה אחת ויחידה : דהיינו , כי בד בבד עם הפלישה , ובעקבות הפולשים ממש , תזרום לארץ גם הגנה יהודית עצמית מזויינת , וכדי שהדבר יקום , מן ההכרח להגיע להסכם מוקדם עם מארגני הפלישה . על בסיס ההגיון הקר הזה — לא הגיונם של בני אדם , אלא הגיון שמכוח הנסיבות — היה מושתת גם החוזה עם מ . א . סלאווינסקי . והריני להזכיר את סעיפיו העיקריים : תקום ז'אנדארמריה יהודית על חשבון היהודים ובפיקודו של יהודי ; אין היא נוטלת חלק בפעולות הצבאיות ; במקרה של פלישה היא נשארת בעורף ; מיד לאחר כיבושו של חבל ארץ ובו אוכלוסייה יהודית נמסרת

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר