על הרפורמה הקרקעית

עמוד:49

ליסטיות כלל וכלל . אולם שם , לפחות , היה חסיד עקרון הקניין יכול לטעון שנוטלים מבעל הקרקע את פרי עמלו הארגוני , ה"קולטורטךגרי . " בארץ ישראל אי אפשר להשתמש בטענה ז 1 לגבי 15 מיליוני הדונאמים המוזנחים לחלוטין . לפי כל החוקים ה"מצויינים , " של אלוהים ואדם , אדמה כזאת אינה יכולה להישאר בחזקת "טאבו . " מן הדין , כמובן , לפצות את בעלי הקרקעות , לפי מידת הניצול בפועל של האדמה המופקעת מהם , על ידי הכנסה צודקת ; אבל האדמה עצמה צריכה , בתורת קרן התיישבות , לעבור לרשותו של בעל המאנדאט והמיישב . בד בבד עם הרפורמה הזאת יש להנהיג רפורמה שנייה : "אי פגיעות החכירה , " לפי דוגמת חוק הקרקעות האירלאנדי משנת . 1881 כאן מצוי בשביל אוהבי הפלאחים הערביים שלנו מקרה נדיר לגלות את אהבתם לפלאח הלכה למעשה . אם נרצה לעת ההיא לקנות אדמות מיושבות , הרי נקנה אותן מידי הפלאח , לפי רצונו הטוב . עכשיו אנו קונים אותה מעל לראשו — מידי האפנדי . זאת מדיניות שנדונה לכישלון . נ Kuiturtrager ( גרמנית , ( נושא תרבות .

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר