ה"יד המושטת"

עמוד:40

זה ניתן היה לדון ביחד ולמצוא קרקע משותפת , אם רק מסכימים כל הצדדים לדבר אחד ו לעקרון הבחירות . את הקונגרס ניתן להרחיב , את ה"תואר" — להסב על שם אחר , אולם את לןרכבה המלא של ה"סוכנות היהודית" יבחר הקונגרס והיא תהיה אחראית לקונגרס . מה שמציעה לנו ההנהלה הציונית בלונדון הוא משהו אחר לגמרי . היא טוענת , כאילו הידיים המושטות בכלל אינן מסכימות לשום עיקרון של בחירות . כל המועמדים הצהירו , כביכול , באופן מוחלט , שהם לא ייכנסו ל"סוכנות היהודית , " לפי בחירתו של כל קונגרס שהוא , אפילו של הקונגרס המורכב ביותר , ולא יכירו באחריותם לשום קונגרס . האם נכון הדבר , האומנם כך "הם" התבטאו — לא נדון עתה על כך . מכל מקום , "הם" לא מחו על גירסה זו . הואיל וכך הם פני הדברים , ה"יד המושטת" עתה הינה , באופן אובייקטיווי , יד מושטת בתנאי של ויתור על הפיקוח , המבוסס על עקרון הבחירות העממיות , על המפעל בארץ ישראל . אנו מצהירים בגילוי לב : בתנאים כאלה אין אנו יכולים לקבל את ה"יד המושטת . " יתירה מזו : אין אנו יכולים להאמין , שעסקן חסר פנייה כל שהוא ובעל ותק ציבורי אכן יעוץ לנו , במצפון נקי , לקבלה בתנאים כאלה . עד כה , מקרב העסקנים של המחנה הלא ציוני , שנענו בצורה אוהדת לרעיון הרפורמה של ה"סוכנות היהודית , " יש רק שני שמות , שמאחוריהם ותק רב ורציני : ל . מארשאל י- — ועתה מ . וינאוור . יורשה נא לי להציג דווקא לשני העסקנים הללו שאלות מספר : כלום מוסרים הם לעצמם דין וחשבון על כך , שהיד הושטה דווקא על פי תנאים כאלה ? כלום רואים הס תנאים אלה צודקים , הוגנים , fair — כפי שאומרים האנגלים . והעיקר : מנקודת מבטם , ולוא לרגע קט , של שופטים אובייקטיוויים — כלום יעוצו להסתדרות הציונית לעשות עיסקה כזאת י ארשה לעצמי לעמוד על דעתי בשאלה האחרונה . הן הא' וינאוור והן הא' מארשאל — משפטנים מובהקים הם . נניח , שההסתדרות הציונית , על פי דין לקוח , היתד , פונה אליהם לקבלת דעתם המוסמכת , בבקשה לדון במצב בלא 3 מארשאל , לואי , ( 1929-1856 ) מראשי יהדות ארה"ב . משפטן נודע . ממייסדי ה"ועד היהודי אמריקני" ב 1906 ונשיאו . שימש יושב ראש ועד המשלחות היהודיות לוועידת השלום בוורסאי . נשא ונתן עם ד"ר וייצמן ופעל רבות לשיתוף בעלי הון יהודים בסוכנות היהודית המורחבת , ושימש יושב ראש ועידת היסוד שלה בציריך , באוגוסט . 1929

מכון ז'בוטינסקי בישראל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר