מבוא

עמוד:9

את הלקחים שהופקו מן הניסוי , הן באמצעות מחקרים מלווים והן באמצעות תהליכי למידה של הצוות . המבט האישי מחזק את האותנטיות של המאמר . המאמר השביעי נכתב על ידי פנינה פרנקל , והוא עוסק במקומו של המחקר בטיפוח ידע של מורים בבתי ספר ניסויים . המאמר עוסק ב"ידע בפעולה" וב"ידע בר הפעלה , " אגב שימוש בנתונים של שלושת חקרי המקרה שהוזכרו לעיל . המסגרת התאורטית ששימשה את המחקר מחברת בין עבודותיהם של שון , קוכרן סמית , שולמן ופולן , מרכזת בסיס נתונים אמפירי להמחשת משמעותם של מושגי היסוד ומנתחת את קשרי הגומלין בין ידע בפעולה , ידע בר הפעלה והחוויה הייחודית של בתי הספר הניסויים . מאמר זה מסכם את שלושת חקרי המקרה בסיכום זהיר , שכן שלושה מקרים אינם מספיקים להסקת מסקנות חד משמעיות . עם זאת , ברור שבתי הספר עברו שינוי מסדר שני . שלושתם מציגים רעיונות חדשניים ומנוסחים היטב , ובכולם תהליך הפיתוח מתרחש מלמטה למעלה . כל שלושת בתי הספר נהפכו לארגונים לומדים , שלא כמו ארגון החינוך בכללותו . לגף ניסויים ויזמות יש חלק נכבד בהצלחתם של המודלים הניסויים . אך התרבות הארגונית של משרד החינוך ושל קובעי המדיניות צמודה עדיין לאסטרטגיית השינוי של ניסוי וטעייה , והם מתקשים לבחון ולהחיל את אסטרטגיית השינוי של רוב הארגונים המודרניים — אסטרטגיית מחקר ופיתוח . שלב א במחקר בתי הספר הניסויים הסתיים , ושלב ב נמצא כבר בהכנה לפרסום . נוכל רק לומר שממצאיו של שלב ב מחזקים את עיקרי הממצאים של שלב א . דת חן , עורך הספר

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר