מבוא

עמוד:7

מבוא הרצון והצורך לשנות את מערכת החינוך הם תופעה אוניברסלית . מאמצי השינוי הם בעלי פנים רבות — רפורמות , חדשנות , פיתוח ועוד , אך השינוי אינו מלווה תמיד בתהליכים של מחקר והערכה , המאפשרים לקובעי המדיניות ללמוד ולהפיק לקחים . הספר הנוכחי בא לסכם את השלב הראשון במחקר , הבוחן תהליכי שינוי המיושמים בבתי ספר ניסויים . זה כעשור שנים פועל במשרד החינוך והתרבות גף ניסויים ויזמות , המהווה מסגרת תומכת ומטפחת לבתי הספר שהוגדרו "ניסויים . " בבתי ספר אלה נעשה מאמץ מתמשך לשנות , לחדש ולייעל את החינוך ברמת המוסד החינוכי . אין מדובר במהפכה או ברפורמה , אלא באבולוציה מתמשכת של רעיונות חדשניים , הנבחנים הלכה למעשה במציאות הממשית של בית הספר . הספר כולל שמונה פרקים . ארבעה מהם מבוססים על מחקר איכותי אמפירי , וארבעה עוסקים במדיניות ובתאוריה של שינוי . המאמר הראשון , "בין חזון להיגיון , " נכתב על ידי דוד חן , והוא מתווה את המסגרת התאורטית של המחקר ועוסק באסטרטגיות של שינוי וחדשנות בחינוך . המאמר מגדיר את מהותם של משבר החינוך והצורך בשינוי , סוקר את ההיסטוריה של החדשנות בחינוך מן המאה התשע עשרה ועד המאה העשרים ואחת , ומגדיר את הבסיס התאורטי של שתי אסטרטגיות שינוי אוניברסליות — ניסוי וטעייה ומחקר ופיתוח . המאמר קובע כי מרבית הארגונים המודרניים חוללו שינוי באמצעות האסטרטגיה הרציונלית של מחקר ופיתוח , שהיא גם האסטרטגיה של בתי הספר הניסויים . המאמר השני , "תסיסה , חממה , מטבח , תזמורת ומנצח : תשתית לחדשנות במערכות חינוך , " נכתב על ידי גנית ויינשטיין ומציג את החזון והמדיניות של הגף לניסויים ויזמות במזכירות הפדגוגית של משרד החינוך והתרבות . המאמר מגדיר באמצעות מטפורות את יעדיו של בית הספר הניסויי , המשלבים תהליך ארגוני רציונלי עם תהליך רגשי ערכי . המוסד החינוכי מהווה חממה ליזמות ולחדשנות ; באנלוגיה למטבח , נוצרו כלים ותהליכים המאפשרים ליצירתיות לעצב את פני המוסד המתחדש ;

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר