תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים דוד חן — מבוא 7 דוד חן - בין חזון להיגיון : על אסטרטגיות שינוי וחדשנות בחינוך 11 גנית ויינשטיין - תסיסה , חממה , מטבח , תזמורת ומנצח : תשתית לחדשנות במערכות חינוך 41 אסנת בר — מודל עסקי כמקדם הכנסת שינויים בפיתוח ארגוני של בית ספר ניסויי 59 שני שולזינגר - מבט מערכתי על חדשנות חינוכית 101 אסנת ספורטה - על חדשנותו של מודל "הדיאלוג היצירתי" ועל האפשרות להפיצו במערכת החינוך 139 יפה בן עמי - בית הספר "כרמים" - סיפורו של ניסוי 173 פנינה פרנקל - על מקומו של המחקר בטיפוח ידע של מורים בבתי ספר ניסויים 229 דוד חן — מחקר בתי הספר הניסויים : 2004 סיכום שלושה חקרי מקרה 261

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר