בתי־ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך

עמוד:2

educational innovation The workshop for Experimental schools : Edited by David Chen ריכוז עריכה : אסנת ספורטה הפקה : איה דראל עיצוב עטיפה נוטלסטודיו עיצוב ועימוד רחל שמיר מסת"ב ISBN 965-274-422-0 © כל הזכויות שמורות להוצאת רמות — אוניברסיטת תל אביב רחוב חיים לבנון , 32 תל אביב אין להדפיס ללא אישור בכתב מהמו"לים כל חלק מהספר הזה , אין לייצרו מחדש או להשתמש בו בכל צורה שהיא , אלקטרונית או מכנית , או באמצעים אחרים הידועים כיום או שיומצאו בעתיד , כולל צילום או הקלטה , או בכל סוג של מאגרי מידע . יצא לאור בשנת תשס"ו2006—

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר