הקדמה

עמוד:10

בתהליך הפיתוח של מטלה ומחוון ואופן השימוש בהם ; בחינת הרפלקסיה המלווה את העשייה לצורכי חקר של חשיבת מורים וכדומה . כל מטרה כזו תמקד את הקורא בהיבט שובה ותוביל לאופן ולסדר שונים של קריאה . לקורא הניגש לקריאת הספר מתוך כוונה ללמוד איך לפתח כלי להערכה חלופית , שהוא הקורא שעמד לנגד עיני כשהחלטתי על חיבור ספר זה , מוצע לקרוא את כל פרקי הספר גם אם חלק מהם עוסק בתחומי הוראה או במסגרות חינוכיות שונים משלו . מתוך נסיוני בהוראת קורסים בהערכת הישגים בקבוצות הטרוגניות מבחינות אלה , נוכחתי לדעת כי יש יתרון בהבאת דוגמות מתחומים שונים , שכן הדבר מאפשר לראות ביתר בהירות את העקרונות הפדגוגיים והמתודולוגיים המשותפים החוזרים ונשנים בהקשרים השונים . כך , למשל , תפיסת העקביות של הקשרים ההדדיים בין יעדי ההערכה , כלי ההערכה והמחוון להערכת המידה בה הושגו היעדים באמצעות הכלי מתחזקת כאשר אלה מוצגים בהקשרים שונים . לסיום , ברצוני להודות לכל מחברות הפרקים , שפרט לאחת מהן , כולן היו תלמידותי בשנים שונות בקורס "חלופות בהערכת הישגים" בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב , על שנענו להזמנתי לספר על התנסותם בספר זה . אני גאה לציין שהן השכילו להפוך את ההלכה שלמדו למעשה ראוי להערכה , וכמאמר חז"ל : "הרבה למדתי מרבותי , ומחברי יותר מרבותי , ומתלמידי יותר מכולם" ( תענית , ז . < תקוותי היא שגם קוראי הספר ישכילו להפיק תועלת מתיאורי ההערכה המושכלת המדווחים בפרקי הספר . תודה מיוחדת שלוחה לצוות המקצועי , היעיל והידידותי בהוצאת '' רמות" ששקד על הבאת הספר לדפוס . ולבסוף הערה טכנית : בנספחי הפרקים השונים מופיעות דוגמות של עבודות תלמידים . חלק מהעבודות הוגשו במקור מודפסות ואחרות הוגשו בכתב יד . סריקת חלק מהעבודות שהוגשו בכתב יד לא הפיקה תוצאות קריאות ולכן נאלצנו להדפיסן . הדפסות אלה נאמנות למקור , והדבר אף מצוין בהערת תחתית במקומות המתאימים . אדר , תשנ"ט מנוחה בירנבוים

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר