הקדמה

עמוד:8

שפיתחה יחד עם עמיתה למקצוע . תהליך הפיתוח של המטלה מתואר תוך פירוט שיקולי הדעת שהנחו את הבחירה במטלה מסוג זה , את הגדרת היעדים ואת פיתוח המחוון . היא מציגה את האופן בו הן העריכו את העבודות באמצעות המחוון , ומשתפת את הקורא בלקחים שהפיקו מן ההתנסות ומהמשוב שקיבלו מהתלמידים . בפר ק ב , ליסה אמדור וקלייר גורדון מתארות תהליך פיתוח של מטלת ביצוע באנגלית כשפה זרה לכיתות ו . המטלה עסקה בסקר דעת קהל בנושא "תהליך השלום , " והכותבות מדגישות את הרלוונטיות והאקטואליות של המטלה בהקשר בו ניתנה . הן מפרטות את יעדי המטלה ואת אופן הפיתוח של המחוון תוך הדגמת השימוש בו , בוחנות את מהימנות ההערכה ומפיקות לקחים מן ההתנסות על כל שלביה , תוך מתן עצות להשבחת העשייה . בפרק ג , דפנה אלון מתארת תהליך פיתוח של מטלת ביצוע שעסקה גם היא בנושא אקטואלי לזמנה : מבצע "ענבי זעם , " וניתנה במסגרת לימודי ההיסטוריה בכיתה ח בחטיבת הביניים . השיקולים בבחירת מטלה מסוג זה מפורטים , שלבי הפיתוח של המטלה מתוארים , וכן מתואר המחוון , תוך הדגמת השימוש בו . חותמות את הפרק מסקנות מן ההתנסות במטלה על היבטיה השונים . בפר ק ד , רינה חצואל מתארת פיתוח משותף עם עמיתה ללימודים של מטלת ביצוע בינתחומית באנגלית ובהיסטוריה לכיתה ט . הפרק מתאר את השיקולים שהנחו אותה בבניית המטלה , ומתמקד ביעדים בתחום האנגלית , בהתאמת המטלה לבחינתם בהסתמך על דעת עמיתים למקצוע ובפיתוח המחוון להערכה של מידת השגתם . מוצגות בו דוגמות לשימוש במחוון להערכת הביצוע וכן ראיות למהימנות ההערכה . כמו כן , הפרק מפרט את הלקחים שהפיקה הכותבת מהתנסות זו על כל שלביה . בפר ק ה , לאה דסקלוביץ ואילנה חן ( כהן צדק ) מציגות אף הן מטלת ביצוע בינתחומית באנגלית ובהיסטוריה לכיתה ח , שהן פיתחו יחדיו . הן מפרטות את השיקולים שהנחו אותן בפיתוח המטלה ואת המסקנות שעלו מניתוח התוצאות ומהתשובות לשאלון המשוב שהעבירו לתלמידים . בפרקו , מלכה > מלי < לוי מציגה מטלת ביצוע בגיאומטריה לכיתה ה . היא מתארת את תהליך הפיתוח של המטלה , תוך שיתוף עמיתים , תלמידים והורים בשלבים השונים של עיצוב המטלה וההערכה של עבודות התלמידים . היא מביאה גם דוגמות לשימוש במחוון להערכת הביצוע , ומעלה הצעות לשיפור בעקבות לקחים שהופקו מההתנסות הנוכחית . בפר ק , r רחל פלד מציגה מטלת ביצוע מתמטית לכיתה ז , שאינה נראית במבט ראשון כמטלה במתמטיקה . היא מסבירה את שיקולי הדעת שלה בפיתוח מטלה מסוג זה , מתארת את אופן פיתוחה והעברתה לתלמידים , וכן מנתחת ומעריכה את ביצועיהם בהיבטים המתמטיים של המטלה . בפרק , / 7 טובה נחום וזיוה אמיר מתארות תהליך פיתוח של מטלת ביצוע לכיתה ג העוסקת בתכנון ועיצוב של משחק לימודי כמשימה מסכמת של תהליך חקר במסגרת למידה בתפיסה העל תחומית . מודגשים בפרק קשרי הגומלין בין ההוראה , הלמידה וההערכה ( ה הל"ד ( . בתרבות המבוססת על עקרונות קונסטרוקטיביסטיים . מובאות בו

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר