הערכה מושכלת מתיאוריה למעשה

עמוד:2

Mindful Assessment From Theory to Practice Edited by Menucha Birenbaum עריכה לשונית : נתן פרמינגר עיצוב עטיפה ; נוטלסטודיו סדר מחשב ועימוד : רחל שמיר מסת"ב © ISBN 965-274-305 ^ כל הזכויות שמורות להוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב רחוב חיים לבנון , 32 תל אביב אין להדפיס ללא אישור בכתב מהמו"לים כל חלק מהספר הזה , אין לייצרו מחדש או להשתמש בו בכל צורה שהיא אלקטרונית או מכנית , או באמצעים אחדים הידועים היום או שיומצאו בעתיד כולל צילום או הקלטה או בכל סוג של מאגרי מידע . יצא לאור בשנת תש"ס1999-

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר