כרוניקה של כישלון ידוע מראש יעל תמיר

עמוד:13

ילדיהם . הזכות לחנך נגזרת איפוא במדינת המשפחות מהאוטונומיה של ההורה וממידת האינטימיות והאחריות שהוא חש כלפי ילדיו . שני טיעונים אלה אינם מתייחסים כלל לערך האמת של העמדות , תפיסות הטוב וסוגי הידע שההורים מעבירים לילדיהם . הסיכון שהפרט יאמץ אמונות שגויות ויעביר אותן לילדיו אינו עולה על הסיכון שהשלטון יטעה ויפיץ אמונות מוטעות . לשלטון , טוען לוק , אין כל יתרון בבקשו לחפש את האמת . "השליטים נולדים ובידיהם עצמה יתרה , אך בכל השאר הריהם שווים לשאר בני תמותה , וזכות השילטון או היכולת לשלוט אינן מבטיחות ידיעה ודאית של דברים אחרים " . ( לוק , תש"ן , עמ' ( . 58-57 מוטב איפוא שכל פרט ופרט יבחן את אמונותיו ויחשב את מעשיו בכוחות עצמו , אפילו אם תהליך זה יוביל אותו לאמץ אמונות שגויות , ואת אשר יאמץ לעצמו יעביר לילדיו . עמדה זו מניחה שזכותו של ההורה לטעות ולהטעות את ילדיו חד היא , משום שהילד הוא קניינו של ההורה , ובתור שכזה , מותר לו , להורה , גם להשחית אותו , ממש כשם שיש לו זכות לפגוע בקניינו או להפחית את ערכו . מדינת המשפחות איבדה את משענה עם התמוטטות התפיסה הקניינית , הרואה את היחסים בין פרטים במונחים של רכוש ובעלות , וצמיחת המושג "זכויות ילדים , " שעיקר חשיבותו מתבטאת בכך שהוא מאפשר להגן על הילד מפני משפחתו . דגם המשפחה המוכר לנו כיום התפתח במאות השבע עשרה והשמונה עשרה . ( 1990 ) Okin מכנה דגם זה "המשפחה הסנטימנטלית . " ייחודה של משפחה זו במארג הקשרים האינטימיים שבין חבריה . הנישואים , טוען הגל , אף שתחילתם בחוזה , תכליתם היא ביטול נקודת המבט החוזי והתעלות עליה . למושג "צדק" אין מקום ביחסים הבין אישיים במשפחה המתאפיינת ביחסי אהבה ודאגה כנה . המשפחה היא איפוא תחום הזולתיות , שכל פרט בו מוותר על אנוכיותו הטבעית . המומנט הראשון באהבה , אומר הגל , "הוא שאינני מבקש להיות אישיות עצמאית ומספיקה לעצמה , שכן אם אהיה כזה ארגיש את עצמי כפגום וחסר . המומנט השני הוא בכך שאני מגלה את עצמי בזולת , שיש לי משמעות בשביל הזולת , וזאת ( במקביל ) לכך שלזולת יש משמעות בשבילי " . ( הגל , אצל אבינרי , , 1975 עמ' ( . 151 במשפחה האידיאלית , אומר , Sandel שאלת הצדק אינה עולה כלל . "השאלה אינה אם אני מקבל מה שהייתי אמור לקבל , רק בצורה ספונטנית יותר , אלא ששאלות כמו מה עלי לקבל או מה מגיע לי אינן עולות כלל במסגרת אורח חיים זה . ( Sandel , 1982 , p . 33 ) " . תיאור אופטימי זה של המשפחה מוביל להנחה שדי למשפחה אם יהיה לה נציג אחד ויחיד בתחום הציבורי , ראש המשפחה , והוא , מתוקף אהבתו ונאמנותו לבני המשפחה , ייצג את האינטרסים שלה ויגן עליהם . הילדים , על פי גישה זו , מוגנים על ידי הוריהם ; הם אינם זקוקים לזכויות משל

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר