מבוא

עמוד:8

הפמיניזציה של מקצוע ההוראה לבין מעמד המורה , ומאמריהם של פלור היימן , חיה גולן ורנה שפירא וכן של נעמה צבר-בן יהושע ודן גיבתון דנים בשינויים שחלו במעמד המורה מנקודת המבט של הפרופסיונליזציה של המקצוע . הראשון מתמקד בשאלת הקשר שבין האוטונומיה של המורה ושל בית הספר ומעמד המורה , והשני בהיבטים הפרופסיונליים של ההוראה . עיון מדוקדק במאמרים יגלה , עם זאת , שאין הם נותרים סגורים בתחומי המחקר שלהם , ובכל אחד מהם צצות ועולות שאלות השייכות לכל אחד מן התחומים . "שאלת המורה" היא אם כן שאלה רב תחומית , שניתן להשיב עליה רק באמצעות חציית תחומי הידע המסורתיים . הכרך שלפנינו מדגים זאת . אבנר בן עמוס ויעל תמיר

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר