מבוא

עמוד:7

מבוא המאמרים המובאים בקובץ זה הם פרי סמינריון בין תחומי המתקיים מדי שנה במסגרת המגמה להיסטוריה ופילוסופיה של החינוך בבית הםפר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב . במהלך הסמינריון נבחנים נושאים העומדים על םדר היום החינוכי מנקודות מבט אחדות . מטרת הקובץ היא לעמוד על גלגוליו של המורה - כמושג , כאישיות , כתפקיד - בעבר ובהווה , תוך הצבעה על המתח הבלתי פוסק הקיים בין תפיסת ההוראה כשליחות , בשם אידיאל חברתי או לאומי פרטיקולרי , לבין תפיסתה כמקצוע המחייב עמידה באמות מידה אוניוורסליות , חד משמעיות . כפילות זו היא חלק בלתי נפרד מהוויית המורה וממעמדו , אולם על היחסים בין השליחות והמקצועיות עברו - ועוברים - שינויים מתמידים . בתקופות ובמגזרים חברתיים מסוימים , מרכיב השליחות נחשב לעליון , ובאחרים - המקצועיות של המורה נהפכת למטרה העיקרית . יחד עם זאת , אי אפשר לראות את היחסים הללו כמערכת של כלים שלובים : ככל שהשליחות גוברת , כן פוחתת המקצועיות , ולהיפך . יש לזכור שהמקצועיות , למשל , יכולה להיחשב לפן האחר של השליחות , במיוחד בחברות השואפות להתקדם במהירות לקראת תיעוש ומיכון . השליחות והמקצועיות הן , לפיכך , מונחים "נזילים , " החייבים להימדד באמצעות עולם המושגים של המורה והחברה שהוא פועל בתוכה . ניתוח עולם מושגים זה נעשה על ידי חוקרי החינוך באמצעות כלים השאולים מתחומי מחקר מובחנים , כגון פילוסופיה , סוציולוגיה והיסטוריה , שלכולם ייצוג בקובץ זה . הכרך פותח במאמר של יעל תמיר , העוסק בשאלת מעמד המורה מנקודת מבט פילוסופית . באים בעקבותיו שלושה מאמרים היסטוריים , הסוקרים את השינוי שחל במעמד המורה בקהילות היהודיות באירופה במאה התשע עשרה , בחברה היהודית בתקופת היישוב בארץ ישראל ובחברה הפלשתינית . הכרך מסתיים בשלושה מאמרים סוציולוגיים : מאמרם של מיכאל חן ואודרי אדי בוחן את הקשר בין

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר