חינוך לחשיבה חינוך קוגניטיבי לשליטה התודעה

עמוד:ב

Teaching for Thinking Cognitive Education towards controlling the mind Shlomo Kaniel עריכה לשונית : ניצה פלד עיצוב עטיפה : נוטלסטודיו סדר מחשב ועימוד : רחל שמיר מסת"ב ISBN 965-274-412-3 כל הזכויות שמורות להוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב רחוב חיים לבנון , 32 תל אביב . אין להדפיס ללא אישור בכתב מהמו"לים כל חלק מהספר הזה , אין לייצרו מחדש או להשתמש בו בכל צורה שהיא , אלקטרונית או מכנית , או באמצעים אחרים הידועים כיום או שיומצאו בעתיד , כולל צילום או הקלטה , או בכל סוג של מאגרי מידע יצא לאור בשנת תשס"ו2006-

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר