מבוא: המשתנים המרכיבים את תמונת־המצב המעודכנת של החינוך הקיבוצי בסביבתו

עמוד:10

של הבוגרים והתלמידים במגוון נושאים . המסלול הייחודי של הישיבה מבוסס על שילוב לימודי תורה במסגרת התנדבותית עם שירות צבאי מלא . הסגל החינוכי חבר או שכיר באחת מקבוצות הקיבוץ הדתי , מזוהה עם הציונות הדתית , שירת בצה"ל , והוא בעל השכלה תורנית גבוהה לצד השכלה אקדמית . הסגל פלורליסטי מאוד בהשקפותיו , ויחסים בלתי פורמליים מתקיימים בין המורים לתלמידים . אצל הבוגרים והתלמידים בהווה נמצאו מגוון יישובי מוצא ( לאו דווקא מהקיבוץ הדתי , ( רקע של תנועת נוער דתית , השתלבות בתפקידי פיקוד , קצונה ויחידות קרביות בצה"ל , המשך לימודים תורניים ואקדמיים והטרוגניות בכל צבעי הקשת הפוליטית . בתחום הדתי בולטת נאמנות גבוהה מאוד , בפרט אצל יוצאי הקיבוץ הדתי . מחקרו החלוצי של בר לב מתאר איפוא פן ייחודי של החינוך בקיבוץ הדתי , ששאף תמיד להשתלב בסביבתו - הדתית והחילונית - ולהוות גשר בין הקיבוץ לחברה הישראלית . שני המאמרים הבאים בודקים את הצלחת החינוך הקיבוצי מבחינת החינוך לקיבוץ ולהשתלבות בחברה הישראלית כולה . מיכל פלגי מביאה השוואה בין " חניכי קיבוץ וחניכי תנועה כחברי קיבוץ . " החוקרת הניחה שתי השערות : האחת , שהחינוך שניתן לחניכי הקיבוץ מנחיל להם את הערכים הבסיסיים של הקיבוץ פחות מאשר החינוך התנועתי ; האחרת , שלצעירים יש גישות קהילתיות ופחות שיתופיות קיבוציות , בעוד המבוגרים רוצים לשמר את הקיים . במבוא , החוקרת מסכמת את המחקרים שנעשו עד כה על בני הקיבוץ - מבחינת המשפחה , העבודה וההשכלה , השירות בצה"ל , הפעילות החברתית והערכים . הממצאים המפורטים של שאלוני העמדות הושוו על פי חינוך קיבוצי מול חינוך תנועתי וצעירים מול מבוגרים , ורוכזו בשבע עמדות עיקריות : ממחויבות רעיונית לשיקולי כדאיות ; ממעורבות החברים בארגון לאדישות ; מדמוקרטיה ישירה אל דמוקרטיה עקיפה ; מרוטציה לקביעות בעמדות סמכות וניהול ; מחלוקה שוויונית של תגמולים לדיפרנציאציה במשכורות ; מסולידריות חברתית לקונפליקטים בין מנהלים לחברים ; ולבסוף - מחשבות על עזיבת הקיבוץ . המחקר מראה שיש תמיכה , לפחות מסוימת , בהשערה שהחינוך הקיבוצי אינו מנחיל את ערכי החיים הקיבוציים באותה מידה שהחינוך התנועתי עושה זאת . ההשערה השנייה , לגבי מימד הגיל , נתמכת רק בחלקה . לפיכך , אין במחקרה של פלגי תשובה חד משמעית לשאלתה אם הקיבוץ הולך ונעשה קהילה כפרית שאינה ייחודית עוד , מבחינת החינוך לקראת חיי קיבוץ ובכלל . מחקרן של נעמה צבר-בן יהושע ודליה עמנואל הוא מחקר איכותי של ראיונות עומק ביוגרפיים אצל יורדים בני קיבוץ בלוס אנג'לס : "מבט אל

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר