הקדמה

עמוד:8

כשלעצמה , ללא מרשמים לפתרונה - עשויה לפעול כראשיתו של פתרון לפרטים המתבוננים בבעיה ובנגיעותיה בחייהם כבני אדם וכמורים . הספר מופנה לחוקרים של היבטים חברתיים בחינוך ולסטודנטים להוראה . עם זאת , קהל המטרה העיקרי שאני מבקש לייעד לו את הספר הוא מורים על יסודיים : מורים המהרהרים ברשות היחיד שלהם איש איש על עבודתו , אתגריה וקשייה , ומורים החולקים בקבוצות ובסדנות את התנסותם עם אי הנחת ואת נסיונותיהם בהכחדתה או בצמצומה . הספר נועד להציג את השאלות ; אפשר שאלה ינחו מורים מתבוננים ומהרהרים בעבודתם ובתלמידיהם לעברן של תשובות . במחקר ובספר שבעקבותיו נעזרתי בכמה עמיתים ; אני מבקש להודות להם . תודתי נתונה , בראש ובראשונה , לניבי גל , שסייעה לי בכל שלבי המחקר ותרמה להבנייתו המושגית , לאיסוף הנתונים , לעיבודם ולביאורם . פרופסור דניאל בר טל , פרופסור יצחק קשתי , ד"ר שמחה שלסקי ופרופסור רינה שפירא קראו את הטיוטה הסופית של העבודה . אני מודה להם על הערותיהם המפורטות והמועילות , שהחותם של רבות מהן הוטבע בגרסה המוגשת בזה . אני מודה כמו כן לאסתר אשכנזי , לחנה ויסוקר , לדרורה כהנא , להילארי סיון , לרעיה סילברט , לדן פרט וללאה רוזנברג , שקיימו איתי דיונים מעניינים בטיבן של פעולות גומלין בכיתה , שעה שערכו את עבודות ה מ"א שלהם בהנחייתי . אני מודה גם לעדנה ברקי על עזרתה הרבה בשלבים הראשונים של המחקר . כן נתונה תודתי ליחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה ע"ש

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר