הקדמה

עמוד:6

ההתנסות התכופה של קרבה למצב משבר מעבירה את העיסוק בהוראה . המורה חווה בעקבותיה תחושה או תופעה שאבקש לכנות אי נחת , בפרקים המובאים כאן אנסה לברר , על יסוד חומרים אתנוגרפיים מחיי מורים בבתי ספר על יסודיים , היבטים אחדים של תופעה זו . באילו נסיבות תופשים המורים את ההוראה כמצב בלא נחת ? מהם מקורותיה של אי הנחת ? מי מיסב למורים , לדעתם , אי נחת ? מדוע , כיצד ובאילו נסיבות ? האם יש , לדעת מורים , דרך להגדיר את אפיוניו של המורה המתנסה במיוחד באי נחת ? איך מתמודדים מורים עם מצבי אי נחת ? איך מפקחים מורים על נסיבות ההוראה במגמה לצמצם התנסויות של אי נחת ? מאילו בחינות ובאילו נסיבות מעידים מורים על יסודיים ( שרואיינו , ( כי הם רואים בכל זאת נחת בעמלם ? בחרתי לפתוח בתיאור היבטים הנוגעים בתפישת המורים ובהבנתם באשר לפעולות הגומלין המסיבות להם אי נחת . מתיאור הבנות המורים פניתי לתיאור האסטרטגיות והפעולות הממשיות שמורים נוקטים בהן כדרכי התמודדות עם אי הנחת . אחרי כן הבאתי כמה תיאורים של התנסויות מורים בנחת בכיתה . ארבעת הפרקים הראשונים בספר עוסקים איפוא במצב הכיתה כפי שהוא נחווה ומוגדר על ירי מורים ( ובמקרים מעטים ונחוצים , כהשלמה או כביאור לפרספקטיבות של המורים , על ידי תלמידים שנצפו או רואיינו . ( פרקים אלה עוסקים באופן שבו תופשים מורים את יכולת תלמידיהם להסב אי נחת " ) עוצמות התלמידים , ( " את זהותם של התלמידים שהתנהגותם פוגעת ומסיבה אי נחת " ) מי פוגע , ( " ? את זהות המורים הנפגעים " ) מי נפגע ( " ? ואת טיבן של ההתנהגויות המפריעות למורה בעבודתו ובעיקר את אלה הפוגעות בו " ) מה פוגע . < " ? במהלך הדיון בעניין אחרון זה נידונה , בין היתר , פגיעה

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר