תוכן העניינים

עמוד:4

דרכי פיקוח . 1 פיקוח באמצעות כריזמה ; . 2 פיקוח באמצעות כשירות דידקטית ; . 3 פיקוח בדרכי נועם ; . 4 פיקוח באמצעות ניהול השיעור ; . 5 פיקוח מכוח סמכות ; . 6 פיקוח באמצעות מיקוח שיתוף פעולה וכללי הכיתה ו . להיות עם אנשים 143 נחת בעוצמה נחת עם אנשים ז . ממחויבות ראשונית למשנית 151 ביבליוגרפיה 169 נספח : המרואיינים 181 * מפתח העניינים 185 מפתח השמות ( עברית ) 189 מפתח השמות ( לועזית ) 190 המרואיינים שדבריהם מובאים מסומנים בגוף הטקסט במספרים סודרים בציון תחתי . פרטים בעניינם , על פי מספרם הסודר , מובאים בנספח .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר