מבוא

עמוד:11

ה . הקהילה הפונקציונלית של בית הספר הקהילה הפונקציונלית של בית הםפר הינה קבוצה של אנשים החולקים מערכת ערכים ואמונות המשותפת להם ולסגל בית הספר בתחום החינוכי או בתחומי חיים אחרים . קהילה פונקציונלית מתפתחת בדרך כלל בבתי ספר על אזוריים , שבהם בוחרים ההורים , ובבתי ספר בעלי אוריינטציות חינוכיות מיוחדות , שבהם גבולות הקהילה אינם מוגדרים על פי איזור גיאוגרפי , אלא על פי ההשתייכות לקבוצת אוכלוסייה בעלת אוריינטציות ערכיות או חינוכיות דומות . כך , למשל , יכול בית ספר יהודי בעיר אמריקנית לשמש לא רק כבית ספר פרטי ועל אזורי לכל ילדי האוכלוסייה היהודית באיזור , אלא גם כמרכז תרבותי , בית כנסת , מקום מפגש ועוד לקהילה היהודית כולה . באופן זה נהפכת הקהילה היהודית , כולל קהילת ההורים והתלמידים של המוסד החינוכי , לקהילה הפונקציונלית של בית הספר . ( Coleman et al ., 1987 ) לעיתים קרובות קיימת חפיפה בין הקהילה הגיאוגרפית של בית הספר לבין הקהילה הפונקציונלית שלו ; עם זאת יש להדגיש , כי קהילה פונקציונלית מתפתחת מתוך בחירה בהשתייכות לתרבות או למערכת ערכים שהמוסד החינוכי מייצג , ומתוך בחירה של ההורים והתלמידים במוסד חינוכי הנראה להם כהולם את אמונותיהם וצורכיהם > שפירא , גולדרינג , היימן ושביט , : 1991 שפירא וגולדרינג , ; 1990 שפירא , היימן ודינצמן , . ( 1990 ו . הרשות המקומית קהילה זו תחומה על פי גבולות היישוב שבית הספר ממוקם בו . הקשר שבין מוסדות החינוך והקהילה היישובית מתווך באמצעות העירייה או המועצה המקומית , הממלאת , לגבי המוסד החינוכי , שתי פונקציות : היא אחראית על בתי הספר בתחומים מסוימים , ובהם היא מנהלת את בתי הספר בהתאם למטרות שקבעו נבחרי הציבור , ובו זמנית היא משמשת גורם הנותן שירותים שונים לבתי הספר , בדרך כלל בתחום הפיסי , בהתאם לצורכי המוסדות החינוכיים . דואליות תפקודית זו - מתן שירותים על פי הצורך , לעומת אחריות על ובמידה מסוימת ניהול של בתי הספר על פי מטרות על יישוביות - מהווה ציר מרכזי במערך היחסים שבין גורמי הרשות המקומית לבין סגל מוסדות החינוך , ובין הראשונים לבין הלקוחות הישירים והעקיפים של מערכת החינוך - ההורים והתלמידים ( היימן , גולן ושפירא , . < 1993

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר