מבוא

עמוד:10

ג . קהילת ההורים קהילה זו נמצאת בקשר עם המוסד החינוכי , לרוב באמצעות התלמידים . הקשר מתבסס במידה רבה על דיווחי התלמיד על המתרחש במוסד ועל חוויותיו . הקשר הישיר של קהילת ההורים עם המוסד - קשר שבמסגרתו הם מקבלים מידע על המוסד ומוסרים מידע על ילדם - הינו , על פי רוב , אקסטנסיבי , בלתי קבוע ובעל תכנים משתנים . גם היוזמה ליצירת הקשר אינה קבועה : לעיתים ההורים יוזמים מפגש ולעיתים המוסד החינוכי יוזם אותו . ככל שגיל התלמיד צעיר יותר , כן מהווים ההורים , מבחינת המוסד החינוכי , לקוח ישיר של המערכת ; שכן , בשלבים אלה מהווים ההורים הגורם היחיד היכול לתווך למערכת החינוך את צורכי הילד והאחראים הבלעדיים לטובת הילד . עם העלייה בגיל התלמיד , מעביר המוסד החינוכי את האחריות לתלמיד עצמו ורואה בו את הלקוח הישיר של המערכת ( אידלשטיין , ; 1989 אוסמי , ; 1987 סמילנסקי ובאומגרטן , . ( Stouffer , 1992 ; Loucks , 1992 ; Dixon , 1992 ; Campbell , 1992 ; 1986 ד . הקהילה הגיאוגרפית של בית הספר הקהילה הגיאוגרפית של בית הספר הינה זו הגרה בסמיכות גיאוגרפית לו ומשתמשת בשירותיו החינוכיים ובשירותים אחרים שהוא נותן לקהילה , בהתאם למודל שפותח באותו מקום . רוב בתי הספר בישראל הינם שכונתיים , והגבולות של קהילת התלמידים שלהם תחומים על פי אזורי רישום . כלומר , ברוב בתי הספר , קהילת ההורים והתלמידים הינה חלק מרכזי של הקהילה הגיאוגרפית , וקהילת התלמידים מוגדרת באמצעות תיחום גיאוגרפי . מלבד אוכלוסיית התלמידים וההורים , כלולה בהגדרת הקהילה הגיאוגרפית גם קהילת המשתמשים בשירותים ובמתקנים של בית הםפר , כאשר הוא משמש מרכז לפעילות חברתית , תרבותית , ספורטיבית וקהילתית . שימוש כזה מאפיין במיוחד את בתי הספר הקהילתיים בישראל , שםגליהם שותפים להפעלתם לטובת הקהילה בשעות אחר הצהריים והערב ולעיתים גם בשעות הלימודים עצמן . בבתי ספר רבים נעשה שימוש במתקניהם על ידי הקהילה הגיאוגרפית שלהם , ללא מעורבות של סגל ההוראה והניהול , והרשות המקומית היא המפעילה את השירותים הניתנים במסגרת זו ( באומגרטן , ; 1982 פרס , ; 1993 פרידמן , . ( 1984

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר