מבוא

עמוד:8

הדגש המושם בשאלת תפקידה של הקהילה הולך ומתחזק בעשורים האחרונים , עקב מגמה הדרגתית , אך נמרצת , להעברת סמכויות מן הדרג הלאומי אל הדרג המקומי . שאלה זו משמעותית במיוחד במדינות כישראל , שפיתחו דפוסים ריכוזיים , וגרמו בכך להיחלשות הקהילות . ואולם , טוען בריק , < 1981 ) " למרות השינויים שחלו במשמעות המושג קהילה בחברה המודרנית , יש לה עדיין תפקיד בחיי היומיום של האזרח ... יש לה מידה בלתי מבוטלת של אוטונומיה במספר ניכר של מערכות שרותים חיוניות ... לדוגמא , תפקיד החיברות מתבצע כיום במידה רבה ע"י מוסדות חינוך , שהם מערכת קהילתית " ... > עמ' ( 17 מצב זה נכון יותר ובעייתי יותר כאשר הקהילות תובעות לעצמן כוח נוסף , על מנת להיענות לצורכי חבריהן , ותוך כדי כך הן מסכנות את האיזון שבין התשתית המשותפת להן ולחברה הרחבה שבתוכה הן פועלות לבין תפישותיהן וצורכיהן כקהילות מובחנות . מוסדות החינוך , המנחילים את הערכים ואת הנורמות , את התרבות ואת המורשת , הן ברמה החברתית הרחבה והן ברמת הקהילה , ניצבים לעיתים קרובות בצומת של תביעות סותרות : הם אמורים להדגיש את המשותף , ובה בעת להיענות לצרכים פרטיקולריים של קהילות ופרטים , כל זאת נוסף לציפיות שמערכת החינוך תעצב את תפקידיו של הפרט לעתיד לבוא ואת דמות האזרח העתידי . התיאור המוצג בהמשך ממחיש את צומת התביעות הסותרות שבו נמצא כל מוסד חינוכי , ומראה עם אילו קהילות נמצאים רוב מוסדות החינוך בתקשורת ישירה או עקיפה , ומהי המסגרת הקובעת את תנאי הפתיחה של התייחסות הגומלין של המוסד החינוכי עם קהילותיו השונות . תיאור זה והמאמרים שבקובץ עשויים להמחיש את המקום שבו נמצא המוסד החינוכי , הקובע את יכולתו ( או את אי יכולתו ) להתמודד עם התביעות השונות המופנות אליו . א . קהילת המוסד החינוכי קהילה זו כוללת את הפרטים הנמצאים בקשר זה עם זה , בדרך כלל בתחום הפיסי של המוסד החינוכי . הגדרת הקהילה הבית ספרית עשויה להשתנות בהתאם למוסד החינוכי ולהשקפתה כך , למשל , יש בתי ספר שיראו רק בסגל ובתלמידים את קהילת בית הספר , ולעומתם יהיו מוסדות חינוך שיראו גם בהורים חלק מקהילת המוסד . במוסדות מסוימים עשויים גם היועצת , המדריך או הפסיכולוג להיתפש כחלק מהקהילה הבית ספרית , בעוד שבמוסדות אחרים הם עשויים

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר