הריאיון המסייע

עמוד:4

ALFRED BENJAMIN THE HELPING INTERVIEW WITH CASE ILLUSTRATIONS All rights reserved Copyright e 1987 by Houghton Mifflin Company P . O . B . 37068 . Tel-Aviv , 1990 Publishing House Ltd . All rights of the Hebrew translation reserved by Sifriat Poalim הדפסה עשירית 2006 מסת"ב ISBN 965-04-2157-2 Tel : 03-5785810 Fax : 03-5785811 PO . B . 1432 , Bnei-Brak Sifriat Poalim All rights reserved by © © כל הזכויות שמורות לספרית פועלים ת"ד , 1432 בני ברק טל' , 03-5785810 פקס 03-5785811 נדפס בדפוס ראמים

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר