1 נסיון בית־הספר

עמוד:13

ופשוט אין להתחשב בהם , או שהמורים בחלקם הגדול אינם עושים את עבודתם כשורה . מהי האמת ? הדבר הראשון שיש להכיר בו במצב כללי בלתי נוח זה הוא הקושי העצום ( ובהקשר של האבולוציה האנושית — החידוש העצום ) שבמטלה החינוכית שהתרבויות המערביות נטלו על עצמן . אל לנו להצטדק יותר מדי אם טרם הצלחנו לעשות זאת היטב . בהמשך אטען כי כמה מהמיומנויות שאנו מחשיבים ביותר במערכת החינוכית שלנו זרות לחלוטין לדרכי התפקוד הספונטאניות של המחשבה האנושית . אטען גם כי האופי האמיתי של בעית פיתוחן של מיומנויות אלו לא הובן באופן נכון דיו ורחב דיו . עמדות הגנתיות מפריעות בדרך כלל לפעילות יעילה , אך כזוהי גם , כמובן , שביעות הרצון העלולה לתפוס בקלות את מקומן של עמדות אלו , אם זונחים אותן . במצב הנוכחי שביעות רצון היא בחזקת אסון . אם בכוונתנו להמשיך במטלה החינוכית שלנו , אנו חייבים ללמוד לעשותה טוב יותר . גם אם גדולה היא ההתקדמות שהשגנו עד עתה — הרמה הנוכחית של חוסר הסיפוק האנושי ושל המאמצים המבוזבזים היא עדיין גבוהה משאת . פתרונה של בעיה , כל בעיה , מורכב מגילוי הדרך להפיכת מצב עניינים קיים למצב רצוי שטרם הגיע לכלל מימוש . ברור שכדי לעשות זאת בצורה יעילה , יש לא רק לדעת היטב מהו המצב הסופי הרצוי , אלא גם להבין היטב את תכונותיו של המצב ההתחלי , המשמש נקודת מוצא . לפיכך צריך להיות ברור למורים לא רק למה היו רוצים שהילדים יגיעו כתוצאה מהדרכתם , אלא גם מי הם , בעצם , הילדים עם התחלת התהליך . בשנים האחרונות הניב המחקר עדויות רבות על הכשרים הבסיסיים של החשיבה והשפה , העומדים לרשותם של הילדים כשהם מגיעים לבית הספר . הגיעה השעה שנבדוק מחדש כמה מהאמונות המקובלות בציבור , ונשאל מה משתמע מבדיקה מחודשת זו .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר