הרקע להקמת 'ועד גאולה' וקביעת עקרונות פעולתו

עמוד:5

הרקע להקמת 'ועד גאולה' וקביעת עקרונות פעולתו ועד גאולה , הגוף שקדם להקמת חברת גאולה הרשמית באוגוסט , 1904 הוקם בתחילת חודש נובמבר שנת . 1902 היה זה במהלך האסיפה הכללית של חובבי ציון , שהתכנסה אותו זמן באודסה , והיוזמה להקמתו יצאה מאישים כמו מ' אוסישקין , מ' דיזנגוף , ש' בדבש , ז' טיומקין , ע"י אטינגר וי"ל גולדברג . אישים אלה נמנו עם הנהגת חובבי ציון , או כפי שכונתה באותו זמן 'הוועד האודסאי . ' במהלך אותה אסיפה עמד דיזנגוף על הצורך בהקמת גוף , אשר תפקידו יהיה לרכוש קרקעות בארץ ישראל בשביל אנשים פרטיים , ובכך גם לאפשר להם לקנות קרקעות . באותם הימים היתה רכישת קרקעות בארץ ישראל על ידי אנשים פרטיים כמעט מן הנמנע , בלא תיווכו של גוף מיוחד לשם כך . דבריו של דיונגוף באסיפה עוררו עניין רב , ולאחר דיונים שבאו בעקבותיהם הוחלט באסיפה על הקמת ועד שיעסוק בקניית קרקעות בארץ ישראל ומכירתם לאנשים פרטיים . ועד זה יהיה נפרד לגמרי מן הוועד האודסאי ועצמאי לחלוטין . כן הוחלט שחברי הוועד יהיו האישים שהוזכרו לעיל , אוסישקין יעמוד בראשו , ודיזנגוף ישמש מזכיר . ההחלטה על הקמת ועד גאולה היתה קשורה בהתרחשויות שאירעו במפעל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל ובמסקנותיו של הוועד האודסאי מאותן התרחשויות . בסוף העשור האחרון של המאה התשע עשרה ובראשית העשור הראשון של המאה העשרים פקד משבר חמור , כלכלי וחברתי , את המושבות בארץ . המשבר הניע את הוועד האודסאי לשלוח משלחת לארץ , לבירור המצב במושבות ולהצעת הצעות לתיקון . בשנת תרנ"ט יצאה אפוא לארץ המשלחת , שכללה את האגרונום אברהם זוסמן ואת אחד העם . במוקד הדין וחשבון שלה היתה המלצה חד משמעית , לחדול לאלתר משיטת התמיכה 1 דין וחשבון מלא על ההחלטה להקמת ועד גאולה ועל הדיון שקדם לה ראה 'המליץ , 10 . 1 . 1902 , ' עמ' . 1 ההחלטה התפרסמה במכתב חוזר מס' 1 של ועד גאולה מיום כ"ג בחשוון תרס"ג , הנמצא באכה"י , . V 7 11 / 24 הצעות דומות להקמת חברות לרכישת קרקעות בארץ ישראל הועלו על ידי חובבי ציון כבר בשנות השמונים והתשעים של המאה התשע עשרה . ראה דרויאנוב , כתבים , עמ' ; 206-204 וכן אצל קלויזנר , מקאטוביץ עד באזל , עמ' ; 133 , 60-56 סמילנסקי , משפחת האדמה , עמי . 181-180 2 אצ"מ , , A 2 O 8 / 1 מכתב א"זנברג אל חורגין , ח' בתמוז תרס"ג ; דוכן לנדוי , החברות הציוניות , עמ' . 145-143 , 107-102 , 49-47 , 44-35 , 31-29 , 25-20 , 18-13 פרק ראשון הנחת יסודות , 1904-1902

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר