פתח־דבר

עמוד:3

יוחנן פוגרבינסקי . אולם ספר היובל מהווה למעשה מעין לקט של חלקי פרוטוקולים ומכתבים , שדוד סמילנסקי אספם בזמנו , והוא אף אמור היה לכתוב את הספר , אך נפטר בעיצומו של איסוף החומר . כספר יובל חסר הוא גישה מדעית , אך גם הרצאת הדברים לוקה בחסר ורבות בו הטעויות . לעומת ספר זה ניכרת גישה בעלת אופי מחקרי לחברת גאולה בספרה של לאה דוכן לנדוי 'החברות הציוניות לרכישת קרקעות בארץ ישראל , ' 1917-1897 שיצא לאור בשנת . 1979 אולם המחברת דנה בעיקר בצדדים המשפטיים ארגוניים . בפרקי הספר הזה נקטתי גישה התפתחותית , וכל פרק תחום בתקופת זמן , שהיא בעלת משמעות בתולדות החברה ופעילותה . הפרק הראשון דן בתקופת 'ועד גאולה , ' המסתיימת בשנת . 1904 הפרק השני דן בחברה עד למפנה במפעל ההתיישבותי בארץ ישראל בשנת , 1908 עם הקמת המשרד הארץ ישראלי וחברת הכשרת היישוב , מהפכת התורכים הצעירים על השלכותיה , וראשית המפנה הכלכלי בארץ ישראל בכלל ובהתיישבות היהודית בפרט . הפרק השלישי פותח במפנה שחל בחברה ב 1908 ומסתיים בפרוץ מלחמת העולם הראשונה , שעצרה לחלוטין בעד פעולות החברה למשך ארבע שנים . כל פרק נחלק לדיון בשני נושאים י האחד — התפתחויות בחברה עצמה , קביעת מדיניות או הנהגת שינויים בה וכד , ' והאחר — עצם פעולת רכישת הקרקעות . ראשיתו של החיבור בחלק ממחקר מפרי עטי על 'הפעילות ההתיישבותית בארץ ישראל של החברות והאגודות הציוניות הפרטיות בשנים , ' 1914-1900 לשם קבלת התואר דוקטור במחלקה לגיאוגראפיה באוניברסיטה העברית . חב אני תודה למדריכי בכתיבת עבודת הדוקטור — פרופ' יהושע בן אריה ופרופ' שלום רייכמן מהמחלקה לגיאוגראפיה באוניברסיטה העברית שהשיאו לי עצות נאמנות גם במהלך כתיבת ספר זה . תודה מיוחדת לפרופ' יהושע קניאל שעבר בקפידה על כתב היד והעיר את הערותיו החשובות והמועילות . עובדי הארכיון הציוני בירושלים לא חסכו כל מאמץ להעמיד לרשותי את התיקים הארכיוניים להם נזקקתי ועל כך נתונה להם תודתי . תודות לספרני הספריה הלאומית וספרית 'יד יצחק בן צבי , ' לגב' תמר סופר שהכינה את המפות ולגב' יעל הורביץ שהדפיסה את כתב היד . תודות למנהל 'יד בן צבי' מר צבי צמרת שעודדני בכתיבת הספר וליווה את הוצאתו בכל השלבים , ולעובדי ההוצאה לאור . חברי מהמחלקה לגיאוגראפיה באוניברסיטת בר אילן סייעו לי בעצה ובעידוד ועל כך נתונה להם תודתי . במיוחד יבואו על הברכה ד"ר שלהב , פרופ' סוניס ופרופ' גרוסמן . אחרונים חביבים יבורכו אשתי רות וילדי המאפשרים לי להקדיש את מירב עתותי למחקר ושעודדוני רבות להשלים את כתיבתו של ספר זה . ספר זה זכה לאישורו ולסיועו של המרכז לחקר הציונות והיישוב , של האוניברסיטה העברית . כמו כן הספר נסתייע על ידי מפעל 'חקר תולדות רכישת קרקעות על ידי יהודים בארץ ישראל , , ' 1947-1831 המתבצע ב'יד יצחק בן צבי' בתמיכת מינהל מקרקעי ישראל .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר