פתח־דבר

עמוד:2

חברת גאולה , שבה דן ספר זה , הוקמה בשלהי שנת . 1902 היא היתה החברה הציונית הראשונה לרכישת קרקעות בארץ ישראל , שהצליחה עד מהרה להוציא את תוכניותיה אל הפועל ולהגיע עד מלחמת העולם הראשונה להיקף משמעותי של רכישות קרקע . עד לשנת , 1910 שבה החלה חברת הכשרת היישוב לעסוק ברכישת קרקעות , היתה גאולה החברה הציונית היחידה למטרת רכישת קרקעות בארץ ישראל . במתכונתה היתה זו חברה פרטית , אחת משורה של חברות פרטיות ציוניות , שקמו במהלך העשור הראשון של המאה עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה , ואשר עסקו בדרכים שונות , אך במאפייני פעולה דומים , בקידומו של המפעל ההתיישבותי בארץ ישראל . עם חברות אלו נמנו : 'אגודת נטעים' , ( 1905 ) 'האחוזות' ( למן , ( 1908 'חברת טבריה אדמות ונטיעות' , ( 1909 ) 'חברה חדשה לקניית ומכירת קרקעות' , ( 1912 ) 'אחוזת בית' ( 1906 ) ועוד ושעליהן יוכל הקורא למצוא בהרחבה בספרי 'היוזמה הפרטית הציונית בבנין ארץ ישראל בתקופת העליה השניה' שבהוצאת אוניברסיטת בר אילן ( בדפוס . ( גאולה הוקמה ביוזמת הנהגת חובבי ציון-הוועד האודסאי — כוועד לתיווך בעסקי קרקעות , וכבר בקיץ 1904 היתה לחברה רשמית . אמנם היא פורקה סופית בשלהי שנות החמישים , אך עיקר תרומתה לקידומו של המפעל ההתיישבותי בארץ ישראל היו נחלת התקופה עד מלחמת העולם הראשונה . ספר זה ידון אפוא בתקופת השנים , 1914-1902 החופפת אמנם ברוב רובה את תקופת העלייה השנייה , אך ראשיתה במפנה שחל בגישתם של נושאי המפעל ההתיישבותי — הבארון רוטשילד , מצד אחד , וחובבי ציון , מצד אחר , לגבי המפעל ההתיישבותי בכללו . היתה זו ההכרה ששיטת התמיכה נכשלה , וכי יש לחפש דרכים חדשות , שיש לבסס עליהן את המפעל בעתיד . ואמנם , מבחינת חובבי ציון חברת גאולה היתה אחת הדרכים החדשות . שחזור וניתוח אינדוקטיבי של פעולות חברת גאולה כאחד המכשירים ההתיישבותיים הציוניים , שפעלו בארץ ישראל לפני מלחמת העולם הראשונה , יהיו במוקד הדברים , ובמהלך פרקי הספר ניתנות תשובות לנושאים חשובים , כמו הרקע להקמת החברה , מדיניות העדפותיה ברכישת קרקעות והשינויים שחלו במדיניות במשך הזמן , תהליך רכישת הקרקעות , המכשולים והמגבלות שניצבו בפני החברה במהלך עבודתה , כיצד מילאה את תפקידיה הלאומיים ציוניים תוך שמירה על מסגרת עסקית מסחרית של חברה פרטית , טיב קשריה עם הגופים האחרים , שעסקו בקידומו של המפעל ההתיישבותי , ותרומת החברה לקידומו של מפעל ההתיישבות בארץ ישראל . ארכיונה של חברת גאולה , המכיל עשרות תיקים גדושים מאז ימיה הראשונים ועד להתפרקותה , השתמר כולו בארכיון הציוני . ואמנם ארכיון זה בעיקר , אך גם ארכיונים של חברות , גופים ואישים שהיו קשורים לגאולה , וכן עיתונות התקופה וספרות רקע ומחקר , איפשרו עריכת מחקר מדוקדק זה . זכתה חברת גאולה וספר זה הוא שני שנכתב עליה . לפני שלושים שנה יצא לאור ספר היובל של החברה , 'ספר גאולה : דברי ימי החברה — תרס"ד-תשי"ד , ' שעתנו

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר