פתח־דבר

עמוד:1

פתח דבר גאולת קרקעות ארץ ישראל היתה אחת ממשימותיה המרכזיות של התנועה הציונית . ההכרח הבסיסי בקרקע ליצירת כל מפעל התיישבותי חדש , או להרחבת הקיים , וכן הנחיצות להעביר את קרקעות ארץ ישראל לבעלות יהודית בדרך להשגת מטרותיה הפוליטיות של הציונות , הם שגרמו לעניין המיוחד שגילתה תנועה זו בתחום גאולת הקרקע . זה היה אפוא הרקע לתוכניות רבות להקמת מוסדות וגופים , שמטרתם רכישת קרקעות ארץ ישראל , למן ראשיתה של תנועת חיבת ציון בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת . ואמנם הקמת גופים מיוחדים לשם כך היתה הכרחית . אותו זמן כמעט שלא ניתן , לפרט , לרכוש קרקע . ראשית , היחיד לא היה בקיא בבעיות המשפטיות הסבוכות של רכישת קרקעות באימפריה העות'מאנית . שנית , לא היה לו ניסיון כלשהו בעיסקות עם הערבים , אף לא ידע מהי בדיקת טיב הקרקע והתאמתה לסוג המשק הרצוי . גם השגת אשראי לרכישת קרקעות לא נתאפשרה לו , אך נתאפשרה לחברות . מלבד זה , נהגו המוכרים הערבים להציע למכירה חלקות קרקע , שהיו גדולות בהרבה מצרכיו של הפרט . כך אפוא בלט הצורך בחברה , שתרכוש את האדמות ותחלקן לפי דרישות היחידים . אחת התוכניות הראשונות והחשובות להקמת חברה לרכישת קרקעות ביוזמה ציונית היתה של פינסקר . פינסקר הציע בשנת 1885 להקים חברת מניות , המורכבת מעשירים ומבני המעמד הבינוני . הראשונים יקנו הקרקעות ויוכלו למכרם בעתיד ברווח , או להחכירם , ואילו האחרונים , בני המעמד הבינוני , יתיישבו לימים על קרקעות אלו . ואמנם חברה כזאת הוקמה באותה שנה , אך לא עלה בידה להגיע לרכישות קרקע . תוכנית דומה העלה דיזנגוף בוועידת חובבי ציון , שנערכה בדרוסקניק ב , 1887 אך גם היא לא יצאה אל הפועל . במהלך שנות התשעים של המאה שעברה הועלו תוכניות נוספות להקמת חברות לרכישת קרקעות , אך מסיבות שונות , חלקן הקשורות לתנאים בארץ ישראל וחלקן לתנאים בחוץ לארץ , גם הן לא יצאו אל הפועל . ואמנם היעדרו של גורם ציוני , שתפקידו להעביר קרקעות מבעלות ערבית ליהודית , רישומו היה ניכר מאוד בהתפתחותו של מפעל ההתיישבות בארץ ישראל בסוף המאה הקודמת . רעיון הקרן הקיימת לישראל , שהרמן שפירא העלהו בקונגרס הציוני הראשון ב , 1897 אף הוא בא לתת מענה לצורך ביצירת רכוש קרקעי יהודי בארץ ישראל , למטרותיו השונות . אולם גם הקרן הקיימת לא החלה בפעולה ממשית , אלא מקץ שמונה שנים לקונגרס הראשון . וגם לאחר שהחלה בפעולה מעשית , היה היקף פעולותיה ברכישת קרקעות מצומצם ביותר עד מלחמת העולם הראשונה . בנטל העיקרי של העברת קרקעות ארץ ישראל לבעלות יהודית נשאו עד למלחמת העולם הראשונה הבאתן רוטשילד והחברה הלא ציונית יק"א .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר