גאולה תתנו לארץ חברת "גאולה" לרכישת קרקעות

עמוד:ג

יוסף כץ גאולה תתנו לארץ חברת ' גאולה' לרכי שת קרק עות 1914-1902 הוצאת יד יצחק בן צבי : ירושלים תשמ"ז

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר