תורת ספרות הילדים של לאה גולדברג

עמוד:11

כתיבתה על ספרות הילדים , והוא הגיע לשיאו ולמיצויו במאמרה "הבחינה הספרותית של ספרות הילדים , " שהוא מעין סיכום לתורת ספרות הילדים שלה . כמו שכבר אמרנו בראשית הדברים לא פיתחה לאה גולדברג "תורת ספרות ילדים" מקורית , המבדילה אותה במובהק מתורת ספרות לילדים , כדרך שנתנסחה על ידי בני דורה . ללא ספק היא הושפעה מן התפישות הכלליות של תיאורטיקנים וסופרים אחרים שכתבו על הנושא . לא זה המקום לעמוד בדקדוק מניין שאבה את השקפתה על ספרות הילדים . נוכל רק להצביע על השפעות אפשריות ועל מקבילות בין עיקרי דבריה לבין דברי אחרים שכתבו לפניה ובמקביל לה . ברי שיש מקום להשוות את דבריה לדברים שכתבו בארץ מחנכים וסופרים , ולמה שנכתב ברוסיה בנושא זה . כמה טעמים להשפעה הרוסית על כתיבתה של לאה גולדברג ואלה הם : ( א ) לשון האם שלה היא רוסית , וספרות הילדים הרוסית היתה קרובה לה למן שנות ילדותה . ( ב ) במאמריי ! על ספרות ילדים בולט יחס ההערצה שלה לסופר הילדים הרוסי קורני צ'וקובסקי . ( ג ) רושם הביקור בברית המועצות ניכר במאמריה . ( ד ) היא תירגמה ועיבדה יצירות רבות לילדים משל סופרים ומשוררים סובייטיים , דבר המעיד על ההערכה הרבה שרחשה לספרות הזאת . ממילא הושפעה ממנה יצירתה שלה ותפישתה את ספרות הילדים הטובה . ( ה ) עצם שייכותה בראשית דרכה הספרותית לחבורת "יחדיו" בראשותו של אברהם שלונסקי , מעמידה אותה בסימן ההשפעה ה"רוסית . " . 4 ראה מאמרה "על שפת הילדים" ( עמ' ( 69 וכן מאמרה "הגיבור החיובי" ( עמ' , ( 99 בו תופסת ספרות הילדים הרוסית מקום מרכזי . . 5 במאמרה "הסיפור והשיר לילד בגיל הרד" היא מכנה אותו "תיאורטיקן גדול של ספרות הילדים" ( עמ' , ( 67 ובמאמר "בין סופר ילדים לקוראיו" מכונה צ'וקובסקי : "סופר הילדים הרוסי הנודע" ( עמ' . ( 89 במאמרה "על שפת הילדים" מזדקרת הערכתה הרבה לעבודתו ( עמ' , ( 69 ובביקורה בבריתהמועצות בשנת 1954 מציינת היא את התפוצה הגדולה של "ס פ ר י ו ה נ פ לאים של צ'וקובסקי" ( עמ' . ( 112 . 6 ראה דבריה על "הגיבור החיובי , " "ילדים וספרים בברית המועצות" ( עמ' ( 115 ושם מאמרה "הגיבור החיובי . 7 . " היא תירגמה משל ס' מהרשק , ק' צ'וקובסקי , א' גרין , א' וודינסקי , ו' קא טאייב , מ' פרישווין , מ' גורקי , ת' פליבייר , ועוד .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר