תורת ספרות הילדים של לאה גולדברג

עמוד:9

תורת ספרות הילדים של לאה גולדברג * מאת לאה ח 1 בב לאה גולדברג לא גיבשה "תורת ספרות ילדים" משלה בחיבור מרכזי מקיף . היא נתנה דעתה דרד קבע על הבעיות הספרותיות התיאורטיות הכרוכות ביצירת דברי ספרות המיועדים לילדים , ואת דעותיה עליהן הביעה לעת מצוא ובמסגרות שונות . עם זאת , לא היתד . חשיבתה על בעיות אלו נטולת סדר שיטתי ועקיבות רעי 1 נית . נשתדל להציג חשיבה זו על פי קוויה העקרוניים והקבועים בכמין שיטה מקובצת . עם זאת לא נתעלם מביטויה המקוטע במאמרים שנכתבו במשך שנים רבות . שונים הם המקורות שמהם נשאבו המושגים , ההשגות , הקביעות והתביעות הספרותיים , וניתן למיינם לחמישה סוגים עיקריים . ( א ) מאמרים פרוגראמאטיים , שהחשוב והמרכזי שבהם הוא מאמרה "הבחינה הספרותית של ספרות הילדים , " שנתפרסם בשנת 1959 באנציקלופדיה החינוכית ; ( ב ) מאמרי ביקורת "פראקטית" — על ספרי ילדים ; ( ג ) איזכורים כלליים במאמרים שונים ; ( ד ) הערות והארות בתוך רשימות ויצירות לילדים , שמהן אציין את חטיבת הרשימות הספרותיות לילדים , הכוללת שש רשימות שהתפרסמו ב"שי משמר לילדים" בשנים ; 1945—1943 ( ה ) רא יונות , שיחות ומשאלים ספרותיים . היא כתבה על ספרות הילדים בתקופה שלמעלה מעשרים וחמש שנה ;( 1959—1935 ) ראיונות לעתונות עדיין נתנה גם בשנת . 1964 במשך השנים ניכר בדברים שינוי ביחסה לנושא ובזיקתה אליו . ואכן ניתן לאבחן אצלה בכמעין שלבים משהתחילה להזדקק לנושא ועד לסיכום דבריה . אלא ששלבים אלו אינם מציינים התפתחות בגישה לתורת ספרות הילדים . לא נראה כאן תהליך של גיבוש רעיונות או שינוי באמיתות . אדרבה , מאמרה הראשון משנת , 1935 "סיפור בלשים לילדים , " כבר מציג עמדה * פרק מעבודת מחקר לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים בהדרכת פרופיסור דן מירון .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר