תוכן העניינים

עמוד:9

רשימת ציורים ציור מם . 1 מידרג הצרכים ( לפי מםלאו ) 29 ציור מס . 2 הישגים לימודיים - " פיזור נורמלי" לעומת "התערבות חינוכית" 93 ציור מס . 3 מערכת פתוחה 100 ציור מס . 4 הרחבת המבנה הקוגניטיבי של מרחב החיים ( לפי קורט לוין ) 107 ציור מם . 5 שינוי - כוחות ממריצים וכוחות בולמים 111 ציור מם . 6 חינוך קונפלואנטי - שלושה מעגלים 123 ציור מס . 7 סתירות - גישה חד מימדית וגישה דו מימדית 132 ציור מס . 8 הבהרת ערכים - ארבעה יישומים 165 ציור מס . 9 היבטים שונים של התהליך החינוכי 178 ציור מס . 10 חינוך ערכי 181 ציור מס . 11 מודל 12 המשבצות 184 ציור מס . 12 אקלים חינוכי - גורמים וקשרי גומלין 199 ציור מס . 13 מבנה שיגרתי של כיתה 206 ציור מס . 14 יחידת תקשורת 211 ציור מם . 15 חלון גיוהרי 220 ציור מס . 16 חלון ג'והרי - הרחבת איזור הפעילות החופשית 221 ציור מס . 17 סגנונות מנהיגות של מורים 234

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר