בכל דרכיך דעהו תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית החסידות

עמוד:3

סדרת הספרים '' פרשנות ותרבות" האדם הוא יש מפרש . בני אדם , יחידים וחברות , מנהלים את חייהם תוך פירוש מתמיד של מעשיהם , ערכיהם , עולמם ומכלול פעילותם . מעשה הפרשנות אינו רק נחלתם של חוקרי תרבות , אלא הוא בראש ובראשונה נחלתו של כל אדם הפועל בעולם והמנסה באופן מתמיד לתת פשר למרחבים השונים שבהם הוא פעיל . הפעילות הפרשנית היא אחד ממאפייניו הבולטים של הקיום האנושי . האדם כיצור חושב אינו מסתפק בעשייה ; אדרבה , עשייתו מלווה בהסבר או בהבנה של מעשיו . אמנות הפרשנות משוקעת בדרך כלל בפעילות הפרקטית עצמה , והיא איננה מוארת באורה של התודעה וההכרה השיטתית . ואולם לעתים קרובות נעשית הפרשנות למושא עצמאי ; או אז מוסטת תשומת הלב ממרחב הפעילות המעשית אל המרחב התאורטי . מעבר זה מסמן את ראשיתה של העבודה השיטתית המושקעת בפענוח , בניתוח ובתיאור של מרחבי הפעילות האנושיים שבהם מגולמת באופן מובלע פרשנות . העבודה השיטתית הזאת היא עבודתו של התאורטיקן , והיא מציינת את הפיכת הפרשנות המובלעת בפרקטיקה למומנט עצמאי . סדרת הספרים "פרשנות ותרבות" עוסקת במומנטים פרשניים . הספרים הכלולים בה עוסקים במרחב הפרשנות על מכלול היבטיו : פרשנות של טקסטים ספרותיים , פילוסופיים , דתיים ואחרים , פרשנות של תרבויות וחברות . סדרת הספרים כולה מתייחדת בניסיון להציע קריאה פרשנית חדשה ומאתגרת . ••• הספר בכל דרכיך דעהו מצביע על המתיחות הדתית שהתקיימה בראשית החסידות בין שני קטבים : הקוטב האחד הוא תפיסת אלוהות אימננטית המזהה את האל כנוכח בעולם כולו ותובעת להגביר נוכחות זו , והקוטב האחר הוא עבודת אלוהים נורמטיבית הממקדת את המאמץ הדתי באתרים ובמועדים מסוימים . התהייה על המתח שבין קטבים אלו היא נקודת המוצא של ספר זה , שבו נבחן אופן השפעתה של תאולוגיה אימננטית על אורח החיים התורני הלכתי . ניתוח הרעיון האימננטי על מורכבותו וריבוי גווניו מצד אחד , ובחינת ההוראה החסידית לעבוד את האל בגשמיות , במלוא רוחבו של עולם החולין מצד שני , הם שתי קומות המסד למבנה שמבקש ספר זה להציע .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר