בכל דרכיך דעהו תפיסת האלוהות והעבודה בגשמיות בראשית החסידות

עמוד:2

חברי המערכת ו עדי אופיר , אבידב ליפסקר , מנחם מאוטנר , דב שוורץ הספר יוצא לאור בסיוע ו התוכנית למונותאיזם אוניברסלי על שם ד"ר נעים דנגור , אוניברסיטת בר אילן מרכז יעקב הרצוג מכון שלום הרטמן Stiftung Irene Bollag Herzheimer , Basel מסת"ב ISBN 978-965-226-336-0 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ( לרבות צילום , מיזעור והקלטה ) ללא אישור בכתב מהמו"ל סדר ועימוד I שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל — תשס"ט בדפוס גרפית בע '' מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר