יוני גארב דגמים של מקום מקודש במיסטיקה היהודית ורישומם במאה העשרים

עמוד:3

הצרות ועול הגלויות שסובלים שם [ ... ] וסתם ארץ ישראל חכמה ויראת חטא מצויין בה . ' לפי דברים אלו של המאירי , המושג 'ארץ ישראל' שוב אינו מורה על טריטוריה אלא על מצב המאפשר התפתחות תורנית ופילוסופית . ניתן להיווכח כאן בהעצמה של מהלך שקיים כבר בתלמוד וזוכה לפיתוח בקורפוס הפילוסופי , ומדגיש באופן כללי ערכים פנימיים וספיריטואליים . מאלף להשוות את המהלך של המאירי לזה של איש הלכה ופילוסוף מרכזי אחר — הרמב"ם . הרמב"ם בחר באופן כללי" להדחיק ולצנזר תפיסות רבניות שלא הלמו את גישתו הספיריטואלית . כך גם ביחס למקום מקודש : הוא החסיר את ישיבת ארץ ישראל ממניין המצוות , לא החשיב את כיבושה של הארץ כמלחמת מצווה ועוד . לעומת זאת בחר המאירי באסטרטגיה כפולה : הישענות על היסודות הרבניים ההולמים את גישתו תוך כדי הענקת פרשנות ספיריטואלית חזקה למקורות הללו . כך השתמש המאירי בסוגיה בכתובות באותן האמירות המעניקות ערך עודף למרכז הרוחני בבבל לעומת זה שבארץ ישראל על מנת לפרש מחדש את עצם המושג 'ארץ ישראל . ' יש לבחון את הדיון על ארץ ישראל במיסטיקה היהודית בימי הביניים ורישומו במאה העשרים על רקע העמדות הרבניות והפילוסופיות שנסקרו כאן בקצרה . יש לראות בתפיסות הקבליות העמקה של אפשרויות תרבותיות מוקדמות יותר . לפיכך גם בתקופה מאוחרת יחסית , כגון המאה החולפת , ניתן לצפות לשימוש 'פנורמי' במקורות מוקדמים הרבה יותר . כמו כן חשוב להדגיש כי אין לדון בעמדות המיסטיות באופן מבודד או מתוחם אלא יש להבינן כתוצאה של מפגשים 'אינטר קורפורליים' בין טקסטים רבניים , פילוסופיים ומיסטיים . ההבחנה המתודולוגית האחרונה תודגם עתה , בבואנו לעיין בהשפעת הפילוסופיה על עמדתה של הקבלה הנבואית ביחס למקום המקודש . 12 and Philosophy , Dordrecht 1986 , p . 86 M . Idel , 'Sitre "Arayot in Maimonidies" Thought ' , S . Pines and Y . Yovel ( eds . ) , Maimonidies 11 בשיטת הרמב"ם בעניין זה עסקו רבים , הן במסורת הן במחקר . ראו למשל י' בלידשטיין , עקרונות מדיניים במשנת הרמב"ם : עיונים במשנתו ההלכתית , רמת גן , 2001 עמ' 13 . 259-253 , 245-231 ראו אידל ( לעיל , הערה , ( 1 עמ' 14 . 38-26 ראו Ermeneutica e Critica , Rome 1998 , pp . 169-170 , 200-201 M . Idel , 'Radical Hermeneutics : From Ancient to Medieval and Modern Hermeneutics ' ,

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר