פתח דבר

עמוד:ז

פתח דבר בשנת תרצ"ו ( 1936 ) כתב אחד מחשובי הרבנים בסלובקיה והונגריה , הרב יששכר שלמה טייכטל , דברי התרעה קשים ומרים מפני ההתיישבות החדשה בארץ ישראל ומפני כוחות הרע והטומאה המקננים בארץ בזמן הזה . הרב טייכטל ליקט מספרות ישראל לדורותיה את הדימויים העזים ביותר של האויב השטני , המיסטי , השוכן בתוככי ארץ הקודש ושל הארס המטפיזי שהוא מאיים להחדיר לגופם ולנפשם של יושביה , שכן לדבריו גלגל חוזר הוא בארץ . יהודי שלא הסיר את ערלת לבבו ולא בא אליה בקדושה ובטהרה מחזק את כוחות האופל הרוחשים בקרבה . וחוזר חלילה , כוחות דמוניים אלה שבים ומעמיקים את אחיזתם בו גופו , בעצם הווייתו ביתר שאת וביתר עוז . אשר על כן מה שנראה לעין בשר בתחייה פיזית ועלייה לארץ ישראל אינו אלא מוות מטפיזי וסילוק השכינה מישראל ומארץ ישראל . 'ארץ אוכלת יושביה היא , מכלה [ את ] הרוצים לישב בה בשלוה ובתוקף לאכול פירותיה לבד [ לפי השל"ה ] [ ... ] שהטומאה נכנסת בפירותיה והם נעשים לקוצים בגופם של ישראל . על כן נאמר : ] " מלחמה לה' בעמלק ] מדר דר , " [ כתיב ] חסר , מלשון קוץ ודרדר תצמיח , כי זהו עיקר מעשה עמלק , לטמא את הארץ ולעשות פירותיה להיות קוץ ודרדר לישראל ר"ל' ( תיקון עולם , מונקאטש תרצ"ו , עמ' קה . ( והנה , שבע שנים לאחר מכן , בעיצומה של שואת יהודי אירופה , יצא הרב טייכטל בזעקה ומחאה הפוכה וקרא קריאה נרגשת למען עלייה קולקטיבית של עם ישראל לארץ ישראל . ספרו 'אם הבנים שמחה' הוא אחד החיבורים הנלהבים והלמדניים שנתחברו מאז ומעולם בשבחה של הארץ ובזכות מעמדה הבלעדי בחייה של כנסת ישראל . מכאן ואילך לא הארץ אלא הגולה היא שהייתה בעיניו מקור החטא ומוקד החורבן הדמוני . היא אשר קמה על העם להרגו והיא שדוחקת בו לשוב אל ביתו . מצד אחד ארץ ישראל אינה מצטיירת לו עוד בתור תביעה ואיום אלא בתור 'אם האומה הישראלית , ' אם מגוננת , אשר 'מתגעגעת וממתנת עלינו בכליון עינים שנשים לבנו עליה לכוננה וליסדה ולהרים חומותיה [ ... ] יהיה ע"י מי שיהיה , אפילו ע"י הגרועים שבישראל . ' מצד אחר גם הגולה אינה נתפסת בעיניו עוד כמצב קיומי סטטי עד עת קץ אלא כשורש הפורענות הפיזית והקריסה המטפיזית : 'כי ארץ ישראל היא לב האומה [ ... ] ובלא לב אי אפשר לשום כריה לחיות . וממילא , כשלא יהיו ישראל בארץ ישראל , הוי כניטל הלב ובטלה כל החיות ire על כרחך כל קשר של ישראל עם הקב"ה הוא דוקא [ דרך ] ארץ ישראל [ ... ] [ שכן ] כל נימי חיי העם הישראלי קשורים בארץ ישראל' ( אם הבנים שמחה , ירושלים תשמ"ג , עמ' כז , קלה , קנב . ( התמורה העמוקה שהתחוללה בנפשו של הרב טייכטל ממחישה היטב מה גדול הוא המרחב הרעיוני שהמחשבה הדתית היהודית בשאלת ארץ ישראל נעה בתוכו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר