פתח דבר

עמוד:ח

מן המקורות הקדומים חזרו ושימשו בדבריהם של מחברים שונים , בהקשרים נבדלים , אך בחרנו שלא להשמיט ולא לקטוע את הרצף הפנימי של כל מאמר ומאמר . אנו בכירים תודה למנהל יד יצחק בן צבי , מר צבי צמרת , על יוזמתו הברוכה , ולמנצחים על המלאכה , מר מיכאל גרינצווייג , גב' שלומית משולם ומר חננאל גולדברג , שלא חסכו מאמץ בהכנתו ובהתקנתו של ספר זה . כן נתונה תודתנו לגב' רמה זוטא , על העריכה הלשונית הנאה של המאמרים , ולמר חן חלמיש , על שקידתו בהכנת המפתחות לספר . יעמדו כולם על הברכה . ירושלים , שבט תשנ"א העורכים

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר